Djur och lantbruk

Kossa.

Husdjur och andra djur ska skötas så att de har det bra men även så att de inte orsakar besvär eller problem för närboende. För att ha vissa djur inom detaljplanerat område behöver du ha tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Lantbruk ska drivas på ett sätt som värnar om både miljön och människors hälsa.

I Lomma kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö finns lokala bestämmelser för bland annat djurhållning. Enligt de lokala föreskrifterna krävs det tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att ha något av följande djur inom detaljplanerat område eller tätbebyggda områden markerade i kartbilaga 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm
  • tupp eller fler än fem höns

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar klagomål som rör störningar från djur, till exempel störande ljud eller lukt. Miljöenhetens miljöinspektörer har tillsyn på lantbruk och kontrollerar då hanteringen av gödsel, kemikalier och avfall.

Här kan du läsa mer om lantbruk.

Här kan du läsa mer om hästar.

Här kan du läsa mer om hundar.

Här kan du läsa mer om katter.

Här kan du läsa mer om fåglar.

Här kan du läsa mer om ormar.

Här kan du läsa mer om skyddsjakt.

Hantering av döda djur

Här kan du läsa mer om döda djur.

Djur som vanvårdas

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa kan du kontakta Länsstyrelsen i Skåne. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen och tar emot anmälningar om vanvård av djur och arbetar med många frågor som berör djurhållningen.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen

Telefon: 010- 22 41 350
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: