Djur och lantbruk

"Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa ej uppstår" enligt miljöbalken. För viss djurhållning inom detaljplanelagt område ska tillstånd sökas hos miljö- och byggnadsnämnden.

Det är Länsstyrelsen i Skåne som ansvarar för djurskyddstillsynen. Detta innebär bland annat att Länsstyrelsen tar emot anmälningar om vanvård av djur och arbetar med många frågor som berör djurhållningen. Länsstyrelsen kontrollerar att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö och ger tillstånd för olika verksamheter med djur.

Länsstyrelsens avdelning för djurskydd

Telefon: 010- 22 41 350
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2020-03-31