Djur och lantbruk

Kossa.

Enligt miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. För viss djurhållning, som exempelvis kor, hästar och höns, inom detaljplanelagt område ska tillstånd sökas hos miljö- och byggnadsnämnden.

I Lomma kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö, utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), finns tillståndskrav för viss djurhållning inom detaljplanelagt område.

Enligt § 3 i dessa föreskrifter krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller tätbebyggda områden markerade i kartbilaga 2 hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm
  • fler än fem höns

Här kan du läsa mer om hundar.

Här kan du läsa mer om katter.

Här kan du läsa mer om fåglar.

Här kan du läsa mer om ormar.

Länsstyrelsens avdelning för djurskydd

Det är Länsstyrelsen i Skåne som ansvarar för djurskyddstillsynen. Detta innebär bland annat att Länsstyrelsen tar emot anmälningar om vanvård av djur och arbetar med många frågor som berör djurhållningen. Länsstyrelsen kontrollerar att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö och ger tillstånd för olika verksamheter med djur.

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen

Telefon: 010- 22 41 350
E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: