Korttidsvistelse

Korttidsvistelse finns för dig som har blivit utskriven från sjukhus och som behöver mer omvårdnad innan du kan åka hem igen.

När du blir inlagd på sjukhus och kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, har du möjlighet att få stöd och hjälp med planeringen av dessa insatser tillsammans med hemsjukvården och kommunens biståndshandläggare. Syftet är att skapa en trygg, säker och smidig övergång från sjukhusvården till kommunens vård- och omsorgsinsatser.

Medarbetare från sjukvården och kommunen samordnar och planerar då dina insatser tillsammans med dig genom ett webbaserat kommunikationsverktyg kallat Mina Planer.

För att få korttidsvistelse krävs utredning och beslut av en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör alltid en samlad bedömning kring individens behov. I det fall att dina behov av vård och omsorg är så pass omfattande att de inte kan tillgodoses med hemtjänst och hemsjukvård i ditt egna boende samt om du för en tillfällig period behöver omsorg dygnet runt, kan du bli beviljad korttidsvistelse upp till 14 dagar.

Korttiden på Jonasgården

Lomma kommuns enhet för korttidsvistelse ligger på Jonasgården i Bjärred och bedrivs i kommunal regi. På korttiden finns 12 st platser.

Vill du komma i kontakt med biståndshandläggare eller korttidsenheten? Ring Kontaktcenter på 040-641 10 00, så kopplar de dig vidare

Kontaktuppgifter

Korttidsenheten

040-641 15 02

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman
Senast uppdaterad: