Anpassad gymnasieskola

Ungdomar mellan 16-20 år, kan efter avslutad anpassad grundskola söka till anpassad gymnasieskola.

Anpassad gymnasieskola är fyraårig att ansöka till för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns även individuella program som anpassas efter elevens egna förutsättningar och förmågor.

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Mia Björnsson

Enhetschef/Rektor

0733-41 16 01

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: