Regler och styrande dokument - författningssamling

Här finns Lomma kommuns författningssamling.

Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten till, av kommunen lokalt fastställda föreskrifter, har lagstiftaren beslutat att sådana skall publiceras på respektive kommuns webbsida.

Som en följd härav publiceras nedan del av Lomma kommuns författningssamling, vilken innehåller lokalt fastställda föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen (2017:725).

Del 1 - Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 8 kap 13 § kommunallagen

Del 2 - Övriga lokala externa regelverk/policies/riktlinjer

Självservice
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Samuel Dahlman
Senast uppdaterad: