Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler och styrande dokument - författningssamling

Här finns Lomma kommuns författningssamling.

Av rättssäkerhets- och demokratiskäl, för att öka kunskapen om och tillgängligheten till, av kommunen lokalt fastställda föreskrifter, har lagstiftaren beslutat att sådana skall publiceras på respektive kommuns webbsida.

Som en följd härav publiceras nedan del av Lomma kommuns författningssamling, vilken innehåller lokalt fastställda föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 § kommunallagen (1991:900).

Del 1 - Föreskrifter tillgängliggjorda i enlighet med 3 kap 30 § kommunallagen

Del 2 - Övriga lokala externa regelverk/policies/riktlinjer

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Eva Elfborg
Senast uppdaterad: 2019-06-17