Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärreds Saltsjöbad

Bjärreds Saltsjöbad

I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger naturområdet Bjärreds Saltsjöbad. Området utgör en del av en äldre stor park som anlades runt Bjärreds gamla saltsjöbad vid sekelskiftet 1900.

Vägen Parkallén som nu avgränsar området i söder utgjorde tidigare ett stråk som sträckte sig igenom mitten av den stora parken, från stationshuset och ner till stranden.

De natursköna promenadmöjligheterna i Bjärreds Saltsjöbad uppskattas året om och många söker sig till naturmiljöerna och/eller lekplatsen i strandskogen. Möjligheter för naturpedagogik är goda, bland annat i och kring brynmiljöerna intill lekplatsen i strandskogen.

Bjärreds Saltsjöbad utgör en av väldigt få skogsmiljöer i Lomma kommun, området innefattar huvudsakligen upp till 120 år gammal bokskog i det övre området men även yngre avenbokskog i det nedre området närmast stranden. Viktiga strukturer för biologisk mångfald är den strandnära ädellövskogen, grova och ofta två- eller flerstammiga bokar i det övre bokskogsområdet samt brynmiljöer och vissa ekuppslag i det nedre avenbokskogsområdet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: 2018-06-29