Närvaroteam

För att främja närvaro och förebygga frånvaro är "Metodstödet för skolnärvaro" Lomma kommuns systematiska arbete.

Närvaroteamet är en del av Centrala barn- och elevhälsan och har sin lokal på Vinstorpsskolan i Lomma. I teamet ingår socialpedagog Tina Friborn och speciallärare Johan Hedblom.

Att vara i skolan är en stark friskfaktor i en individs liv. Det är först när eleverna kommer till skolan som vi har möjlighet att utbilda dem på bästa sätt, och hjälpa dem till en bra framtid. Närvaroteamet arbetar på uppdrag av Lomma kommuns rektorer och är en ytterligare insats på organisations- grupp- och individnivå när skolan behöver stöd i sitt arbete med frånvarande elever. Målet är att gemensamt se helheten för att kunna lotsa elever tillbaka till skola och utbildning.

Närvaroteamet arbetar utifrån tillgänglighet, flexibilitet och det sker i nära samarbete med elevens hemskola, vårdnadshavare samt i samverkan med andra nödvändiga aktörer i samhället.

För mer information, besök gärna Närvaroportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Johan Hedblom

Speciallärare

0733-41 10 12

Tina Friborn

Socialpedagog

0733-41 10 20

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: