Närvaroteam

Barn som klätt ut sig till en superhjälte och är på våg att flyga

Närvaroteamets uppdrag är att främja närvaro och förebygga frånvaro. I teamet ingår socialpedagog, speciallärare, lärare och specialpedagog.

Närvaroteamet arbetar på uppdrag av Lomma kommuns rektorer och är en ytterligare insats på organisations- grupp- och individnivå. Målet är att bidra till att skapa lärmiljöer och möten som främjar lärande, utveckling och hälsa för alla elever. Arbetet sker i nära samarbete med elevhälsa, arbetslag, elever och föräldrar. Närvaroteamets uppdrag har två inriktningar, det ena är kopplat till förebyggande insatser och det andra till skolfrånvaro.

Förebyggande insatser
De förebyggande insatserna sker genom didaktisk metodutveckling och handlar om att förebygga uppkomsten av svårigheter i pedagogiska situationer och främja tillgängliga lärmiljöer.

Skolfrånvaro
Vid skolfrånvaro utgår vi från Lomma kommuns systematiska arbete "Metodstödet för skolnärvaro". Målet är att gemensamt se helheten för att kunna lotsa elever tillbaka till skola och utbildning.

Vi arbetar med:

  • Observation
  • Konsultation och handledning till pedagoger i skola
  • Individuellt stöd till enskilda elever utifrån deras förutsättningar och behov
  • Föräldrastöd
  • Samverkan med externa aktörer
  • Verksamhetsutveckling

För mer information, besök gärna Närvaroportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: