Bolag

Lomma kommun har ett helägt bolag samt är delägare i fem företag och föreningar.

Bolag

Helägda bolag

Lomma kommun äger 100 % av Lomma Servicebostäder AB.

Lomma Servicebostäder AB är ett helägt kommunalt bolag. Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder m.m. med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet. Kontaktperson från kommunen angående frågor som rör Lomma Servicebostäder AB är fastighetsekonom Tomas Nilsson. Han nås via mejl på tomas.nilsson@lomma.se.

Delägare

Kommunen är delägare i följande företag och föreningar:

  • AB Malmöregionens avlopp (ABMA)
  • Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag (SYSAV)
  • Sydvatten AB
  • Kraftringen AB | Lunds Energikoncern
  • Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark

Senast uppdaterad: