Markanvisning

Ett markanvisningsbeslut ger en byggaktör företräde att under en viss tid och på vissa villkor förhandla med kommunen om att exploatera ett visst markområde, exempelvis för att bygga bostäder.

Kommunens riktlinjer för markanvisningar beskriver hur Lomma kommun ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen vill uppnå.

Pågående markanvisningar

Just nu finns det inga pågående markanvisningar.

Planerade markanvisningar

Just nu finns det inga planerade markanvisningar.

Avslutade markanvisningar

Bjärreds Torg

Midroc kommer att uppföra drygt 40 bostadsrättslägenheter och 16 radhus. Projektet ska skapa en levande mötesplats vid Bjärreds torg, skyddat av högklassig arkitektur och gröna inslag. Byggstart var 2019 och projektet förväntas vara färdigställt 2023.

Bjärreds nya torg

Visionsbild för nya Bjärreds torg.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf

Senast uppdaterad: