INu genomförs en undersökning
om hur trygg du känner dig
där du bor.
Du kan ha fått ett sms
från Lomma kommun
med en fråga om du vill delta i
en undersökning om trygghet.

Om du känner dig osäker
och vill veta mer innan du svarar,
ring oss på 040-641 10 00.

Trygghetsundersökning 2024

Närbild på en mobiltelefon med exempel på fråga om man känner sig trygg.

I månadsskiftet maj/juni sker en undersökning via SMS om hur trygga våra invånare känner sig,

Har du fått ett SMS med en inbjudan om att vara med i en trygghetsundersökning? I så fall är du en av 4 500 invånare som slumpmässigt valts ut för att delta i den trygghetsundersökning som nu sker i Lomma kommun.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att boende i området känner sig trygga eller otrygga och om det finns vissa platser som man tycker är särskilt otrygga. Resultaten av undersökningen hjälper oss att prioritera var vi ska göra mer trygghetsskapande insatser. Frågorna handlar även om Trygghetsvärdarnas arbete.

Undersökningen genomförs den 27 maj–10 juni.

  • Om du har blivit slumpmässigt utvald skickas undersökningen med sms till din telefon. Som avsändare står ”Lommakommun”.
  • Du kan välja mellan svenska eller engelska.
  • Undersökningen tar cirka 10 minuter att svara på.
  • Du får bland annat ange specifika platser i ditt område som du upplever som otrygga och varför du upplever dessa platser som otrygga.

Dina svar är viktiga!

Är någon av länkarna i SMS:et riskfyllda?
Nej, en länk går till enkäten, en till en kommunwebbsida som beskriver undersökningen och en länk man kan klicka på där man avböjer deltagande. Om man klickar på Avböj får man inga påminnelser.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – t.ex. med dator eller surfplatta?

Ja, du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara!?
Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?
Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Hur länge pågår undersökningen?
Den pågår under två veckor. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.

Varför får just jag denna inbjudan/detta SMS?
Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

Kan någon se mina svar? Är jag anonym?

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Vem kan jag prata med som är ansvarig i kommunen för undersökningen?

Kontakta oss gärna via telefon 040-641 10 00 eller e-post: info@lomma.se

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de fyra veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka fyra veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Lomma kommun.

Kommunens dataskyddsombud är Kommunalförbundet Sydarkivera som nås via dataskydd@sydarkivera.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: