Viveka Hansson − sjukgymnast

Viveka Hansson på hembesök.

Som sjukgymnast gör Viveka Hansson många hembesök.

Viveka Hansson började jobba som sjukgymnast 2011 och jobbar sedan december 2018 i Lomma kommun på enheten för rehabilitering, hälsa vård och omsorg, med utgångspunkt från Bjärred.

Varför har du valt att jobba som sjukgymnast?

Jag ville jobba med människor och var inne på arbetsterapeutlinjen först, men kände att jag drogs mer till sjukgymnastyrket och sökte till sjukgymnastutbildningen istället.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

Mitt arbete är väldigt varierande. Vi gör hembesök, har teammöten och diskuterar kollegor emellan. Jag jobbar mot omvårdnadspersonalen med vårdtagaren i fokus. Bland annat består arbetet av att bistå och visa hur omvårdnadspersonalen kan jobba med vardagsrehabilitering. Vi jobbar också en hel den med hjälpmedel, det man inte kan träna får man kompensera med hjälpmedel.

Jobbar du nära någon annan yrkesgrupp i kommunen?

Arbetsterapeuterna är den yrkesgrupp som jag jobbar närmast. Men jag jobbar även nära sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Vi träffar vårdtagarna tillsammans och gör gemensamma bedömningar, eftersom vi har olika hjälpmedelsansvar och tittar med olika ögon utefter vår kompetens.

Vad är extra kul med ditt jobb?

Mina kollegor, att vi kan dra nytta och lärdomar av varandra. Teamarbetet är kärnan i arbetet, vi bidrar på olika sätt till att hjälpa vårdtagarna.

Vilka egenskaper är bra att ha som sjukgymnast?

Att man är ödmjuk, lyhörd och en problemlösare.

När känner du glädje och engagemang i ditt jobb?

Att se vårdtagare övervinna hinder. När vi når framgång i teamarbetet. När vi gemensamt når fram och lyckas gör något bra för vårdtagaren.

Vad gör Lomma kommun till en bra arbetsplats?

Det är kollegorna och den härliga stämningen som gör att det är trevligt att gå till jobbet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: