Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om du vill bygga ett hus
eller ändra ett hus
måste du ha tillstånd från kommunen.
Det tillståndet kallas bygglov.

Kommunen tittar på lagar och regler
för att se om du kan få bygglov.

Det kostar pengar att söka bygglov.
Även om man inte får bygga
eller ångrar att man sökt bygglov
måste man betala.

Kontakta kommunen
så får du hjälp och
information.

Bygga nytt, ändra eller riva

Planerar du att bygga, riva eller förändra en fastighet behöver du i de flesta fall ansöka om lov hos kommunen. Även om det inte krävs lov för din åtgärd kan du behöva göra en anmälan. Vilka åtgärder som kräver lov eller anmälan redovisas på dessa sidor.

Ansökan om bygglov samt anmälan görs enklast genom att fylla i respektive ansöknings- eller anmälningsblankett som sedan lämnas med tillhörande handlingar till byggenheten eller direkt i Lomma kommuns reception. Ansökan om bygglov samt anmälan kan även göras via e-tjänsten Mitt bygge.

All handläggning sker så skyndsamt som möjligt. Om handlingar eller ritningar saknas, eller om dessa inte är fackmässigt utförda, skickas ett kompletteringsbrev till dig. Beslut om lov meddelas inom tio veckor räknat från det att ansökan är komplett. Detta är under förutsättning att ansökan inte innebär någon avvikelse från någon bestämmelse.

Eventuella kostnader beräknas enligt Lomma kommuns taxa, framtagen av kommunfullmäktige. Fakturan skickas ut efter beslut.

Beslut i miljö- och byggnadsnämnden

I vissa fall måste beslut fattas av miljö- och byggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden. Vilka beslut som tas upp i miljö- och byggnadsnämnden regleras i delegationsordningen. Ifall beslut måste tas av miljö- och byggnadsnämnden kommer handläggaren att informera dig om detta, samt om anledningen till varför det sker. Observera att din ansökan kan avslås.

Vad har du som byggherre för ansvar?

Den person eller företag som låter bygga en byggnad är byggherre. Exempelvis om du som privatperson vill bygga en villa är du byggherre, inte husleverantören eller snickaren.

Som byggherre är det ditt ansvar att se till att byggnaden uppfyller de krav som samhället ställer på den. De krav som gäller finns angivna i lagar och regelverk och omfattar allt från bärande konstruktioner till brandsäkerhet och energihushållning.

Det vill säga; du som byggherre har allt ansvar för byggprojektet och det är därför viktigt att du är väl införstådd i vad som gäller.

Förutom att du har allt ansvar ska du även närvara vid eventuella tekniska samråd, miljö- och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Om det finns skäl för miljö- och byggnadsnämnden att göra tillsyn av någon anledning bör du även närvara vid detta tillfälle.

Frågor

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta byggenheten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2017-06-29