Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Extra studietid

Höstterminen 2022 trädde ny lagstiftning i kraft som ger alla elever i årskurs 4-9 rätt till extra studietid med två timmar per vecka.

Extra studietid ger skolorna möjlighet att tidigt stärka det kompensatoriska arbetet och bättre stötta både elever som är i behov av extra tid för grundläggande färdigheter och elever som önskar nå ännu längre i sin kunskapsutveckling.

Den extra studietiden är frivillig och ersätter inte det särskilda stödet som elever har rätt till inom ramen för
ordinarie undervisning, men lärare kan arbeta för att riktat motivera elever att delta.

Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete som bedöms relevant för eleven. Erbjudandet omfattar två timmar per vecka och anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind

Senast uppdaterad: