Dödsboanmälan

När en person har avlidit kan anhöriga ha frågor om det praktiska de står inför. Du kan bland annat få hjälp av din bank, begravningsbyrån, Skatteverket och Svenska kyrkan.

Om den avlidne saknar anhöriga som ordnar med gravsättning ska det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Bouppteckning görs för att utreda boets ekonomi. Detta kan begravningsbyråer och banker hjälpa till med. Bouppteckning ska göras senast tre månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

Om det visar sig att tillgångarna i boet inte räcker till annat än begravningskostnader kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Anmälan om detta görs inom två månader från dödsfallet till socialnämnden i den avlidnes hemkommun. Hemkommunen lämnar sedan dödsboanmälan till Skatteverket. För avlidna folkbokförda i Lomma kommun, ring 040-641 10 00.

Detta krävs för att du ska kunna göra en dödsboanmälan

 • Att det inte finns några tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Lomma kommun.

Viktigt att göra snarast efter dödsfallet

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Betala inte räkningar för den avlidne, eftersom begravningskostnaden går före alla andra räkningar.
 • Se till bostaden. Töm kyl och frys och försäkra dig om att det inte finns husdjur som behöver tas om hand.
 • Begär uppskov med eventuella räkningar, förklara att dödsboutredning pågår.
 • Säg även upp avtal som den avlidne tecknat.
 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet.
 • Gör adressändring hos Skatteverket till den som ska förvalta dödsboet. 
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Thomas Persson
Senast uppdaterad: