Johan Sondenius − lärare

Lärare i vit labbrock visar utrustning för undervisning i kemi.

Som lärare är det viktigt att man är bra på att bygga relationer, är empatisk och lyssnar/möter eleverna för att skapa en bra lärmiljö.

Johan Sondenius är utbildad data/elektroingenjör men kände inte att han prickade rätt. När han började sin utbildning till lärare och fick prova på att praktisera fick han bekräftat att det var lärare han ville arbeta som.

Varför har du valt att jobba som lärare?

Framförallt är det mötet med eleverna och att jag får arbeta med ämnen som jag tycker är intressanta. Sedan är det ett varierande, kreativt yrke där man aldrig vet vad som kommer att hända, ingen dag är den andra lik. Jag tycker det är väldigt inspirerande att arbeta som lärare och det känns meningsfullt.

Vad går ditt arbete ut på?

Jag är lärare och undervisar i matematik, biologi, kemi. I huvuddrag innebär det att eleverna ska lära sig ämnena och att jag ska bedöma elevernas kunskaper och sätta betyg utifrån styrdokument. Man är även mentor för ett antal elever och följer samt stöttar deras utveckling och som ett led i det har man utvecklingssamtal med vårdnadshavare en gång per termin. Läraryrket är ganska komplext men en stor del handlar om att få elever att lyckas genom att skapa goda relationer och en gynnsam lärandemiljö i klassrummet.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

En vanlig dag har jag 3-5 lektioner, matematik och Biologi/Kemi blandat. Innehållet på lektionerna varierar men ofta har jag någon form av genomgång, laborationer och olika elevaktiviteter. Mellan lektionerna arbetar man med att förbereda nya lektioner, dokumentera, rätta, diskutera med kollegor eller ta fram/prova en laboration. Som lärare har jag även förtroendetid och arbetar ett antal timmar utöver det som man har reglerat i schemat. För min del handlar det ofta om att jag rättar/förbereder lektioner/fördjupar mig hemma på kvällen eller helgen.

Vilka egenskaper är bra att ha som lärare?

Att man är bra på att bygga relationer, är empatisk och lyssnar/möter eleverna är väldigt viktig för att skapa en bra lärmiljö. När det gäller undervisningen är det bra om man är pedagogisk, strukturerad och har ett brinnande intresse för sina ämnen. Som lärare ställs du inför många olika utmaningar och då kan det vara en fördel att vara kreativ och flexibel och ha en förmåga att kunna tackla och lösa nya problem som du ställs inför.

Hur har din yrkesresa sett ut?

Det tog ganska lång tid innan jag visste vad jag ville arbeta med. Jag har läst halvvägs till maskiningenjör och är utbildad data/elektroingenjör men kände inte att jag prickade rätt. När jag började min utbildning till lärare och fick prova på att praktisera på en skola (Pilängsskolan) fick jag bekräftat att det var lärare jag ville arbeta som. Jag började min lärarkarriär som lärare på Pilängsskolan och stannade i ca åtta år. Efter det var jag tre år på Sandeplanskolan i Höllviken och nu är jag tillbaka i kommunen på Bjärehovskolan sedan fem år tillbaka.

När känner du extra glädje och engagemang i ditt jobb?

Egentligen varje dag. Jag tycker det är väldigt roligt att möta eleverna och ha lektioner och få se deras framsteg.

Vad gör Lomma kommun till en bra arbetsplats?

Fantastiska elever och kollegor! De två skolor jag arbetat på i Lomma kommun har haft utmärkta NO-institutioner som är viktigt för mig som NO-lärare

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: