Plast och mikroplast

Plast är ett mycket mångsidigt material som används dagligen i vårt samhälle. Tyvärr står plasten också för en hel del negativ miljöpåverkan. De mjukgörande ämnena som plasten behandlats med frigörs vid nedbrytning och sprids till både människor och natur.

Fakta om plast

Plast tillverkas ofta av råolja och naturgas och står för cirka fyra procent av världsförbrukningen av råolja. För att få till de önskade egenskaperna i plast kan plasterna behandlas med mjukgörande medel. De mjukgörande ämnena som plasten behandlats med frigörs vid nedbrytning och sprids till både människor och natur. Utöver det kan mikroplaster binda till sig miljögifter.

Biobaserad plast

Det blir allt vanligare med märkningar om biobaserad plast. Det är lätt att tro att denna plastsort bryts ner i naturen, men detta stämmer tyvärr inte. Biobaserad plast fungerar på samma sätt som ”vanlig” plast – den brys alltså inte ner i naturen, utan finfördelas bara. Biobaserade plaster är gjorda helt eller delvis av förnyelsebara råvaror istället för fossila råvaror. Det finns även biologisk nedbrytbar plast och kan vara tillverkad av både förnyelsebar och fossil råvara. Det krävs speciella förutsättningar för att denna typ av plast ska brytas ner.

Mikroplaster

Uppskattningsvis tar det 450 år för en PET-flaska att brytas ner. När plasten bryts ner blir den till mindre och mindre bitar. Till slut blir den mikroplast, det vill säga plastbitar som är mindre än 5 mm. Dessa bitar sprids i naturen och hamnar till slut i hav och vattendrag.

I världshaven utgör mikroplaster den största andelen av allt plastskräp. Både fåglar och fiskar tror att mikroplasterna är mat och får i sig den. När dessa djur i sin tur äts av andra djur, kommer mikroplasterna allt högre upp i näringskedjan och hamnar till slut även i människan.

Visste du att stormfåglar från Nordsjöområdet i snitt har 33 plastbitar i magen? Se gärna filmen Midway, på Naturskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats, som visar plastens inverkan på fågellivet. Plast påverkar också på andra sätt. Studier på hur mikroplaster påverkar ekosystem, visar bland annat på beteendeförändringar hos fiskar.

Plast tar lång tid att brytas ned

 • Fiskelina: 600 år
 • Plastflaska (PET): 450 år
 • Tuggummi: 5-25 år
 • Plastpåse: 10-400 år
 • Cigarettfimp: 1-5 år

De stora tidsspannen beror på vilken slags plast det är, så siffrorna kan variera.

Här följer några exempel på projekt som kommunen gör eller är involverade i för att minska plastanvändningen och utsläppen av plast.

Kimo handlingsplan

Lomma kommun har varit drivande i framtagandet av en handlingsplan, med syfte att identifiera de kommunala ansvarsområden som bidrar till utsläpp av mikroskräp samt att ge förslag på i dagsläget möjliga åtgärder. Dokumentet ska kunna användas av kommunala tjänstemän som stöd vid upphandling, som kunskapshöjning inom kommunernas förvaltningar och nämnder, och som utgångspunkt för att utveckla och förfina insatser i den egna kommunen. Se nedan.

Cykelplan

Den största källan till mikroplast är slitage från däck från vägtrafik. Kommunfullmäktige har antagit en cykelplan för Lomma kommun vars syfte är att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där cykeltrafiken prioriteras. Se nedan.

Konstgräsplaner

Granulat från konstgräsplaner är den näst störta källan till mikroplaster. Konstgräsplaner innefattas av Lomma kommuns upphandlingspolicy från den 15 oktober 2016. Under Miljökrav står det: ”Särskilt fokus ska också läggas på att minska utsläpp av mikroplaster från material och anläggningar.”

Lomma kommun och Malmö stad har inlett ett arbete kring konstgräsplaner under 2016, och inom Miljösamverkan Skåne har Lomma kommun inför verksamhetsår 2018–2019 föreslagit att skapa ett projekt som ska handla om att reducera uppkomsten av utsläpp av mikroplaster från konstgräsplaner.

Håll Sverige rent och Skräpplockardagarna

Varje vår deltar Lomma kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. I Lomma kommun kommer Skräpplockardagarna pågå mellan den 4-8 maj 2020.

Examensarbeten

Ett examensarbete från 2017 har sammanställt det ekotoxikologiska kunskapsläget för fallskydd på lekplatser och ett annat, under våren 2017 pågående projekt, undersöker utsläppen av mikroplaster från en lekplats till Höje å.

Vad kan jag göra?

Du kan vara med och påverka att det blir mindre plast i naturen. Du kan exempelvis välja att:

 • Åka mer kollektivt. Slitage på däck och vägunderlag är den största källan till mikroplast.
 • Även om konstgräsplaner bidrar till mycket gott i samhället är de också den näst största källan till mikroplast. Engagera dig politiskt för mer miljömässigt hållbara sportlösningar.
 • Vädra kläderna istället för att tvätta i onödan. Syntetfiber från tvätt, till exempel fleecetröjor, sprids via tvättvattnet vidare ut i havet. Syntetfiber är den tredje största källan till mikroplast.
 • Den fjärde största orsaken till mikroplaster är hygienartiklar med plastbitar i. Ett bra sätt är att undvika att använda och köpa sådana hygienartiklar. Plastbitar kan finnas i ansiktspeeling, bodyscrub, läppstift, foundations, glitter i ögonskuggor och nagellack, mascara och blekande tandkräm. På Naturskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats (under rubriken Öppna badrumsskåpet) kan du fylla i en enkät för att påverka butiker att fasa ut hygienartiklar med mikroplaster.
 • Plocka upp efter dig! Detta kanske är den lättaste punkten? Hälften av allt skräp utgörs av fimpar. Du kan också rapportera skräp med en app från Håll Sverige Rent: hsr.se/engagera-dig/rapportera-skrap-med-var-applänk till annan webbplats.
 • Minska din konsumtion. En fråga du kan ställa dig är: Behöver jag den här nya saken? Du sparar både på miljön och din ekonomi när du drar ner på din konsumtion. Istället för nytt kan du köpa begagnat eller ägodela: naturskyddsforeningen.se/agodelalänk till annan webbplats.

Fler tips

Andra enkla saker du kan göra är att alltid ta med dig en tygpåse till affären när du handlar, så slipper du köpa onödiga plastpåsar. Undvik engångsartiklar i så stor utsträckning som möjligt, och köp gärna refill-förpackningar så du kan fylla på den gamla förpackningen istället för att köpa en ny.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: