Varumärkning

Alla förpackade varor som köps ska vara märkta enligt märkningsreglerna i livsmedelslagen. Konsumenterna ska bland annat informeras om ingredienser, hållbarhetsdatum, tillverkare, förvaringsanvisningar med mera.

Märkningen ska vara tydlig och lättbegriplig och den får inte vilseleda. Glöm inte att texten måste vara på svenska. Annat språk får användas om stavningen endast obetydligt skiljer sig från svenska språket.

Den 13:e december 2014 började de nya EU-reglerna om livsmedelsinformation och märkning i den så kallade informationsförordningen att gälla. Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr för småföretagare om märkning av färdigförpackade livsmedel.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: