Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Underhåll av byggnader

Byggnader och anläggningar ska enligt lagen hållas i ett vårdat skick. När en byggnad har byggts så ska den uppfylla tekniska krav som måste efterlevas och underhållas. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särskilda värden bevaras.

Som fastighetsägare har man ett ansvar att hålla byggnader inom fastigheten i ett vårdat skick. När byggnaden eller anläggningen har uppförts så ska den uppfylla ett antal tekniska krav. Byggnaden måste underhållas så att de tekniska egenskaperna bevaras liksom byggnadens utseende, användning och funktion. Underhållet för att bevara byggnaden gäller både inomhus och utomhus.

Byggnader och anläggningar som är utpekade i Kulturmiljöprogrammet eller har annan betydelse av miljöhänseende eller historiska eller konstnärliga aspekter ska underhållas så att dessa särskilda värden vidmakthålls.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2017-07-11