Avgifter vård och omsorg

Lomma kommun tar ut avgift för hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvistelse, dagverksamhet och särskilt boende. I broschyren här nedan kan du se avgifterna och de regler som finns.

Du hittar avgifterna i foldern: Avgifter vård och omsorg 2023 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Förändrad fakturering för insatser inom vård och omsorg

I mars 2023 sker en förändring kring faktureringen för alla som har avgifts­belagda insatser inom vård och omsorg i Lomma kommun. Exempel på dessa insatser är omvårdnad, trygghetslarm, hjälpmedelsabonnemang, korttidsvistelse, särskilt boende, ledsagning och avlösning i eller utanför hemmet.

Alla som berörs av detta har fått ett brev med information om förändringen skickat till sin hemadress.

Nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar kring förändringen.

Undrar du något utöver detta? Ta gärna kontakt med vårt Kontaktcenter, så hjälper våra medarbetare där dig. Kontaktcenter når du på telefon 040-641 10 00 eller via mejl info@lomma.se.

Alla typer av hemtjänstinsatser, HSL-insatser, logi på särskilt boende, måltider med mera.

För att kunna minska eftersläpet kommer du som fakturamottagare bli fakturerad för insatser utförda i både januari och februari månad under mars. Du kommer att få två fakturor i mars. Inför förändringen kommer du att få två informationsbrev med bifogad blankett för att önska en avbetalning. Blanketten måste lämnas in till receptionen i kommunhuset eller skickas med post till Lomma kommun.

Målet med att minska eftersläpet av månadsfakturorna är att göra faktureringen tydligare och lättare att kontrollera, så att du som faktura­mottagare upplever ökad kontroll på vilka insatser du blir fakturerad för.

Det går utmärkt att betala både fakturan för insatser i januari och insatser för februari direkt när du mottar dem, om du som fakturamottagare önskar detta.

För att kunna få en avbetalning behöver du skicka in bifogad blankett som kommer i posten tillsammans med informations­utskicken till alla fakturamottagare. Om du saknar blanketten kan du hämta en ny i receptionen i kommunhuset.

Du får två fakturor i mars 2023. En av dem avser insatser utförda i januari och den andra avser insatser utförda i februari.

Det är bara fakturan för insatser som är utförda i januari som du kan få avbetalning på. Detta innebär att den andra fakturan du får i mars som avser februari månad ska betalas som vanligt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mica Bodic

Senast uppdaterad: