Övriga bidrag

Under hela året finns det möjlighet att söka enstaka bidrag och stöd.

Evenemangsbidrag

Bidraget ges till föreningar som gör offentliga evenemang både inom kultur och idrott. Bidraget betalas ut om det finns minst 50 % medfinansiering. Varje förening kan få högst 5000 kr per år. Utbetalas efter ansökan och prövning av förvaltningen. Ansökningsblanketten hittar du här: Självservice Länk till annan webbplats.

Integrationsbidrag

Kan sökas av föreningar som arbetar med integration. Utbetalas efter ansökan och prövning av förvaltningen. Bidraget betalas ut om det finns minst 50 % medfinansiering. Varje förening kan få högst 5000 kr per år. Ansökningsblanketten hittar du under Självservice Länk till annan webbplats.

Startbidrag

Kan sökas av nya föreningar som startar upp en ny verksamhet. Utbetalas efter ansökan och prövning av förvaltningen. Varje ny förening kan få högst 5 000 kr. Ansökningsblanketten hittar du under Självservice Länk till annan webbplats.

Spontanbidrag

Kan sökas av en förening (sammanslutning) av mer spontan och flyktig karaktär. Detta för att underlätta för ”temporära” föreningar, till exempel ungdomar som går ihop för ett projekt, och nya typer föreningar, till exempel spelföreningar. Utbetalas efter ansökan och prövning av förvaltningen. Varje förening kan få högst ett bidrag för att hålla igång en temporär verksamhet. Vill man göra den permanent behöver en förening bildas. Ansökningsblanketten hittar du under Självservice Länk till annan webbplats.

Drömprojekt

Ska kunna sökas av ungdomar upp till 18 år som vill göra ett projekt som kommer lommabor tillgodo, till exempel kulturevenemang, konsert eller idrottstävling. Utbetalas efter ansökan och prövning av förvaltningen. Ansökningsblanketten hittar du under Självservice Länk till annan webbplats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: