Från mitten av november till
mitten av mars har Lomma kommun
bevakning av vädret dygnet runt.

Det är för att snabbt kunna ta
beslut om att börja skotta bort
snö och bekämpa halka.

Snöröjning och halkbekämpning

Snögubbe och vinter.

För gatu- och parkenheten på Lomma kommun börjar vintern i mitten av november och håller på till mitten av mars. Då aktiveras en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar för att genast kunna ta beslut om att sätta in halkbekämpning och snöröjning.

Vinterväghållning utförs om det kommit mer än tre centimeter snö eller om det är halka. Lomma kommun, fastighetsägare och Trafikverket har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning inom kommunen. Trafikverket ansvarar bland annat för Malmövägen i Lomma och Fjelievägen från korsningen Lundavägen mot Lund.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser, såsom kommunens körbanor, cykelbanor, torg och vissa gångbanor. Snöröjningen styrs av prioriteringsordningen nedan. Under självservice och relaterat längre ner på sidan kan du även se kartbilder för prioritet 1-områden i kommunens tätorter.

  • Prioritet 1: Huvudvägnätet för gator, cykel- och gångbanor samt vägar som används av kollektivtrafiken, inklusive busshållplatser.
  • Prioritet 2: Matargator, genomfartsgator och industriområden.
  • Prioritet 3: Områdesvis övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator och parkeringsplatser.

Först snöröjs och halkbekämpas vägar samt gång- och cykelbanor med prioritet 1. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med prioritet 2. Om det snöar mycket måste man dock köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar genomföra insatser i prioritet 2. Inte förrän detta är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor, det vill säga prioritet 3. Vid behov innebär när en plats är svårframkomlig på grund av snödjup eller extrem halka.

Fastighetsägarens ansvar

På trottoar i anslutning till fastighetsgränsen måste fastighetsägaren snarast avlägsna snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Detta gäller dock inte om kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö. Vid torg, gågator och liknande omfattar fastighetsägarens ansvar den gångyta utanför fastigheten som genom sin utformning kan anses vara gångbanan. Detta gäller även fastighetens tillfart mellan körbana och fastighet. Trappor eller annat som fyller gångbanans uppgift innefattas också av reglerna.

Fastighetsägare bör inte lägga ut snö från sin garageuppfart på gatan utan placera den på sin tomt, eftersom de redan smala gatorna vid röjning blir ännu smalare på grund av upplogade snövallar.

För att avfallshanteringen ska kunna genomföras även vid snöväder har fastighetsägaren ansvar för att soptunnorna vid hämtningstillfället är fria från snö, och att transportväg för hämtningsfordon samt hämtningsväg hålls lätt framkomliga genom att de snöröjs och hålls halkfria.

Har du frågor kring snöröjning och halkbekämpning? Vanliga frågor och svar.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen

Senast uppdaterad: