Kommunfullmäktige bestämmer
om kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige har 45 deltagare.
De väljs av folket som bor i kommunen
i allmänna val vart fjärde år.

Hur många politiker från varje parti
som får vara med beror på
hur många röster partiet får.

Kommunfullmäktige talar om
vilka mål och regler som kommunen ska ha.

De bestämmer om kommunens
viktigaste frågor.
Det gäller till exempel
kommunens pengar.
Hur ska de användas?

Alla får lyssna på kommunfullmäktigemötet
Kommunfullmäktige har möte en gång i månaden.
Det står i tidningen och
på kommunens webbplats
när kommunfullmäktige ska ha möte.

Vem som helst får komma och lyssna
men man får inte prata under mötet.
Alla har rätt att läsa de anteckningar (protokoll)
som skrivs under mötet.

Den som håller ordning på mötet
och ser till att alla får komma till tals
är kommunfullmäktiges ordförande.

I Lomma kommun heter
ordföranden Lena Wahlgren.
Hon är med i partiet Moderaterna.

Kommunfullmäktige

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige som består av 45 mandat.

  • Ordförande: Lena Wahlgren (M)
  • 1:e vice ordförande: Marie Nilsson (M)
  • 2:e vice ordförande: Rune Netterlid (S)

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, främst:

  • Övergripande mål och riktlinjer
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • Val av revisor och revisorsersättare

Kommunfullmäktige sammanträder ca en gång per månad. Mötena, som är offentliga, äger rum i Stora Sessionssalen i kommunhuset.

Du är alltid välkommen att besöka sammanträdena. Du har också möjlighet att följa sammanträdena här på kommunens webbplats, där de direktsänds. Äldre sändningar finns tillgängliga på samma plats. När kommunfullmäktige sammanträder kan du se på sidan "Sammanträdesdatum".

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar revisionen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kommunala valberedningen bereder vissa val inför kommunfullmäktiges beslut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: