Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Livet i träden

Träd är viktiga för många arter, exempelvis fåglar som ofta har sina bon i träd. Men om du tittar närmre på en trädstam kan du ofta se lavar och mossor som växer på barken. Kanske ser du också någon svamp? Om det finns små hål, eller slingrande spår där barken har lossnat, är det spår av insektslarver som lever i trädet.

Allt hänger ihop

Olika svampar bryter ned det hårda träet till lättillgängligt, näringsrikt material för insekter som i sin tur kan bli mat åt fåglar. Hackspettar hackar hål i träd som andra djur kan använda som bon. Andra håligheter uppstår när delar av trädet dör och veden bryts ner. Sådana håligheter är viktiga för fladdermöss och insekter som kan bosätta sig i håligheterna. Det till hälften nedbrutna materialet som kan finnas här blir i sin tur värdefullt för vissa hotade arter, exempelvis sällsynta insekter. Om det finns mindre skador i trädet kan det skapa savflöden som bildar näringsrika miljöer för bland annat fjärilar, humlor, lavar och mossor.

Döda träd – en bristvara

Många av de egenskaper som gör träd biologiskt värdefulla uppstår först när träden är riktigt gamla, eller till och med döda. Visste du att de flesta gamla träd i Skåne finns nära bebyggelse? Det beror på hur vi idag brukar skog och mark, vilket gör att gamla, döende eller döda träd är en bristvara. Det har lett en bostadsbrist för många arter i naturen.

Vad kan du göra själv?

Vill du hjälpa till att lösa bostadsbristen i träd? Läs mer här om vad du kan göra på din tomt.

Vad gör kommunen?

Läs mer i vårt Naturmiljöprogram Länk till annan webbplats. och vår Trädplan Pdf, 15.6 MB, öppnas i nytt fönster. om vilka åtgärder vi gör för att skydda värdefulla trädmiljöer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: