Bidrag och stipendier

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Exempel på sådana föreningar är idrotts- och friluftsföreningar, kulturföreningar, pensionärsföreningar och studieförbund. Här hittar du information om de olika bidragen.

Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till:

  • att stimulera till ett varierat utbud av föreningsaktiviteter, bedrivna i Lomma kommun, och till att dessa ska vara tillgängliga för alla
  • att skapa positiva fritidsmiljöer och upplevelser för alla att öka kontakten mellan olika generationer
  • att öka kulturutbudet för alla
  • att verksamheten ska främja mångfald, jämställdhet, tolerans och öppenhet
  • att, i enlighet med det alkohol- och drogpolitiska programmet för Lomma kommun, ska föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: