Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla ska känna sig trygga i skolan - det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Om ditt barn blir utsatt eller ser någon bli det

Det är viktigt att skolan eller förskolan får kännedom om att det sker kränkningar. Prata antingen med pedagog/mentor, rektor/förskolechef, skolsköterska, kurator på förskolan/skolan eller föräldrarna som i sin tur tar kontakt med förskolan/skolan. Alla som jobbar i skolan har en skyldighet att hjälpa till att få stopp på kränkningar, deras jobb är att se till att alla barn mår bra och får den utbildning de ska ha.

Likabehandlingplan

Din förskola/skola ska ha en plan för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Den ska beskriva hur det metodiska arbetet ser ut för att främja likabehandling, förebygga och förhindra kränkningar, diskriminering och trakasserier. Denna plan ska vara framtagen i samarbete med barn och elever samt informerats till alla föräldrar. I planen kan man läsa vad skolan/förskolan tänker arbeta med under året samt hur de agerar när någon blivit kränkt eller kränker andra.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Persson
Senast uppdaterad: 2018-04-13