Mobbning, trygghet, säkerhet

Alla ska känna sig trygga i skolan - det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Förskolan och grundskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Om ditt barn blir utsatt eller ser någon bli det

Det är viktigt att förskolan eller grundskolan får kännedom om att det sker kränkningar. Prata antingen med pedagog/mentor, rektor, skolsköterska, kurator på eller föräldrarna som i sin tur tar kontakt med förskolan/grundskolan. Alla som jobbar i Lomma kommuns för- och grundskolor har en skyldighet att hjälpa till att få stopp på kränkningar, deras jobb är att se till att alla barn mår bra och får den utbildning de ska ha.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

“Tillsammans i samtid för varje barns framtid”. Så lyder visionen för förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. För oss är varje barns framtid viktigt och i det arbetet är viktigt att bekräfta och uppmuntra att vi alla är olika, vi gör olika och vi lär av varandra. I Lomma kommuns för- och grundskolor har vi nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

I Lomma kommun arbetar vi främjande och förebyggande enligt planen mot kränkande behandling och diskriminering. Planen är både ett ramverk för Lomma kommuns för- och grundskolor samt ett levande dokument där vi årligen arbetar utifrån Skolverkets riktlinjer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roberto Citterio
Senast uppdaterad: