Särskilt boende

Särskilt boende

Särskilt boende är ett samlingsnamn för kommunens olika boenden för äldre.

Lomma kommun kan erbjuda vårdboende till kommunmedborgare med främst kroppsliga diagnoser eller gruppboende till kommunmedborgare som har en demensdiagnos.

Vem kan få särskilt boende?

För att ha rätten till insatsen särskilt boende krävs att man har ett så omfattande omvårdnadsbehov att behoven inte längre går att tillgodose i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst. Med omfattande hjälpbehov menas behov av nära hjälp dagtid, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art.

Du ska kunna styrka att du har behov av stöd.

Hur går det till att ansöka om särskilt boende?

För att få särskilt boende krävs ett beslut från biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggaren för särskilda boenden genom kommunens växel 040-641 10 00 eller fyll i en ansökningsblankett och skicka in den till Lomma kommun.

Ansökan om särskilt boende Pdf, 988.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om stöd - Så går en ansökan till

Valmöjligheter

Den som beviljats särskilt boende kan önska vilket boende hen vill flytta till. Om det är kö till det boende man önskar erbjuds man plats i ett annat särskilt boende. Om hen tackar nej kan behovet av särskilt boende utredas igen.

Valmöjligheten finns inte för de personer som uppehåller en korttidsplats. Tackar man nej till ledig särskilt boendeplats får man återgå till sitt ordinära boende och vänta på nytt erbjudande.

Vad kan man förvänta sig av att bo särskilt boende?

  • Att känna trygghet.
  • Att få stöd och hjälp med personliga omvårdnad
  • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm.
  • Ett gott och professionellt bemötande
  • Social gemenskap

Särskilt boendes aktiviteter kan inte jämställas med aktiviteter på en dagcentral eller andra öppna mötesplatser runt om i kommunen. Huvudsyftet med insatsen särskilt boende är att tillgodose de omfattande omvårdnads- och tillsynsbehoven samtidigt få socialstimulans och skapa trygghet vilket görs inom ramen för en kollektiv verksamhet.

Var hittar jag särskilt boende?

Klicka på respektive boende för kontaktuppgifter.

Jonasgården Vård- och omsorgsboende (Demens och vårdboende)
Hans Jonas väg 7-9, 237 37 Bjärred

Orion Vård- och omsorgsboende (Demens och vårdboende)
Vegagatan 5, 234 32 Lomma

Strandängsgatans Vård- och omsorgsboende (Demens och vårdboende)
Strandängsgatan 2, 234 33 Lomma

Vega Vård- och omsorgsboende (Demensboende)
Vegagatan 22, 234 33 Lomma

Ansökan om insatser från en annan kommun?

Ansökan regleras i 2 kap 8 och 9 §§ Socialtjänstlagen.

En person som kan uttrycka en önskan att flytta till Lomma kommun och har beslutsförmåga, får ansöka om insatser i Lomma kommun.

Det förutsätter att personen till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den Lomma kommun utan att de insatser som hen behöver lämnas, eller på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en Lomma kommun men inte kan göra det utan att de insatser som hen behöver lämnas.

Utredningen görs i två steg:

  1. Lomma kommun utreder om sökande omfattas av den personkrets som har rätt att ansöka om insatser i Lomma kommun dvs uppfyller kriterierna i sol 2 kap 8 §.
  2. Detta steg görs enbart vid bifall i steg 1.

Lomma kommun utreder enligt sol 2 kap 9 § då vilka stödinsatser som kan tillgodose den sökandes behov t ex hemtjänst eller särskilt boende.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ajsela Music

Senast uppdaterad: