Här kan du få svar på frågor
du har när du ska ansöka
om plats till ditt barn i förskolan
och om olika regler i verksamheten.

Vanliga frågor inom förskola

Lekande barn på en förskola.

Här finns svar på de vanligaste frågorna inom förskoleverksamheten.

Som föräldraledig så har du rätt till 25 h omsorg per vecka med tiderna 9-14.

Namn och adress uppdateras automatiskt från Skatteverket. Om dina kontaktuppgifter inte stämmer kan du logga in i e-tjänsten och ändra dessa. Om du inte är folkbokförd i Lomma kommun får du kontakta skoladministratören så ändras dina uppgifter manuellt.

Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till lärplattformen Infomentor från förskolan/fritidshemmet/pedagogisk omsorg. Där loggar du sedan in och lägger in barnets schema.

Lomma kommun avgiftsreducerar för allmän förskola för 3-5 åringar under läsåret, inkl. höstlov, jullov, sportlov och påsklov. Mellan juni och augusti sker ingen reducering av allmän förskola för 3-5 åringar utan alla betalar avgift enligt maxtaxa.

Lomma kommun fakturerar den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört enligt gällande taxor och regler.

Lomma kommun har dag-för-dag-taxa och så fort det sker en ändring efter den 1:e i månaden så delas fakturan i två poster, en del för innan och efter ändring.

Det kan därför finnas dubbla och trippla poster på din faktura. Detta kan bero på följande: byte av avdelning, ny grund för placering, övergång från 1-2 års taxa till 3-5 års taxa eller uppsägning av plats.

Avgiften ska betalas så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, semester, uppsägningstid och personalens fortbildningsdagar.

Om ditt barn omfattas av allmän förskola får du en automatisk avgiftsreducering motsvarande 525 timmar per år under skolans läsår. Du betalar enligt maxtaxa för den period allmän förskola inte gäller, alltså under sommaren.

Inkomstpåminnelse skickas ut till alla vårdnadshavare till barn i barnomsorgen och som har en inkomst som är äldre en ett år, alternativt inte lämnat någon i inkomst. För att anmäla din inkomst loggar du in på e-tjänsten. Du kan välja att kryssa i att du inte vill lämna inkomst och då debiteras maxtaxa.

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte. Du säger upp din plats via E-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass avslutas omsorgsplats automatiskt efter sammanslagningens slut och ny ansökan måste göras till fritidshem vid fortsatt omsorgsbehov.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att kontakta oss via Kontaktcenter på:

040-641 10 00 eller info@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Liljenström

Senast uppdaterad: