Mat och hälsa

Våra barn och elever erbjuds i enlighet med skollag näringsriktiga måltider. Måltiderna i förskola och skola är en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot.

Barns näringsbehov

Nationella riktlinjer för måltiderna finns utarbetade i Bra mat i förskolan, Livsmedelsverket 2007 och Bra mat i skolan, Livsmedelsverket 2013.

På förskolans matsedel står frukost, lunch och mellanmål som tillsammans ger 65-70 procent av dagens behov. Middagen och eventuellt ytterligare mellanmål serveras hemma och ska ge resten av energi och näringsämnen.

I skolan serveras lunch som ska ge cirka 30 procent av dagens energi- och näringsbehov. För de som vistas på fritidshem serveras även frukost och mellanmål. Övriga måltider serveras hemma och är viktiga för att eleven ska få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Elin Rigo
Senast uppdaterad: