Gifta sig

Vill ni gifta er borgerligt? I Lomma kommun finns vigselförrättare som kan viga er.

Innan en vigsel kan ske så måste ni som vill gifta er ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. I samband med det kan anmälan om efternamn göras. Därefter kontaktar ni en vigselförrättare där ni kommer överens om tid och plats. Ofta sker vigseln i Stationshuset i Lomma, men ni kan också gifta er på annan plats. Vid vigseln måste minst två myndiga vittnen närvara, och vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får ni ett vigselbevis av vigselförrättaren, och denne underrättar även Skatteverket om vigseln.

Vigselförrättare i Lomma kommun

Det är ni som vill gifta er som kontaktar vigselförrättaren och kommer överens om tid och plats för vigseln. Vigseln sker i Stationshuset i Lomma om ni inte kommer överens om annat. Det är oftast vigselförrättaren som bokar lokalen i Stationshuset.

I Lomma kommun är för närvarande följande personer vigselförrättare:

 

Anders Ekelund

Dan Hansson

Gitte Östergaard

Hindersprövning

Hindersprövningen görs av Skatteverket och det är ni som vill gifta er som gemensamt söker om det. Ansökningsblanketter om hindersprövning, samt anmälan om efternamn, ska lämnas till Skatteverket. Dessa kan fyllas i hemma, men måste då bevittnas. Det går också bra att gå direkt till Skatteverket, folkbokföringen och fylla i blanketten på plats. Intyg om hindersprövning och intyg om vigsel skickas sedan till er från Skatteverket. Hindersprövningsintyget gäller i fyra månader. Intyget om hindersprövning ska lämnas till vigselförrättaren.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
  • Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

(Källa: Skatteverket)

Vittnen vid vigsel

Vid vigselakten ska två myndiga vittnen närvara. Namn och adress på dessa anges vid bokning av vigseln.

Vittnen kan vara släktingar eller bekanta. Släkt och familj är godkända som vittnen både vad gäller ansökan och som vittnen vid akten. Vittnet måste dock vara fyllda 18 år. Om ni inte har möjlighet att ordna egna vittnen så brukar kontaktcenters personal kunna ställa upp och vittna. Meddela i så fall vigselförrättaren om vittnen behövs.

Utländsk medborgare

Utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige och som ska gifta sig här bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter. Om en av er, eller båda, är utländsk medborgare måste ni personligen gå till Skatteverket för att ansöka om hindersprövning, ni kan alltså inte göra det genom att enbart skicka in en blankett. Ni kan också behöva ta med er olika typer av intyg eller dokument som styrker er identitet.

Könsneutrala äktenskap

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap

Partnerskapslagen har upphört att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap.

Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om parterna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan inkommit till Skatteverket. Parterna kan välja att i stället för en anmälan, vigas enligt 4 kap äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Länkar till mer information

Skatteverkets webbplats - Att gifta sig i Sverige eller i utlandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges riksdags webbplats - Äktenskapsbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges riksdagens webbplats - Förordningen om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen Skånes webbplats - vigselförrättare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark
Senast uppdaterad: