Gifta sig

Vill ni gifta er borgerligt? I Lomma kommun finns vigselförrättare som kan viga er.

För att pröva om det finns några hinder mot äktenskap, måste en hindersprövning hos Skatteverket ske innan ni får gifta er.

Vigsel sker vanligtvis i Stora Sessionssalen i kommunhuset i Lomma, men ni kan också gifta er på en annan plats. Prata i så fall med vigselförrättaren för att komma överens om plats.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Borgerlig vigsel är kostnadsfri. Anmälan om efternamn kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vittnen vid vigsel

Vid vigselakten ska två myndiga vittnen närvara. Namn och adress på dessa anges vid beställning av vigseln.

Vittnen kan vara släktingar eller bekanta. Släkt och familj är godkända som vittnen både vad gäller ansökan och som vittnen vid akten. Vittnet måste dock vara fyllda 18 år. Om ni inte har möjlighet att ordna egna vittnen så brukar kommunledningsförvaltningens personal ställa upp och vittna.

Vigselförrättare i Lomma kommun

Dan Hansson
0706-295040
danh@ihw.se

Gitte Östergaard
gitte@heavenlylinen.se

Hindersprövning

Hindersprövningen görs av Skatteverket och ni ansöker gemensamt hos dem. Ansökningsblanketter om hindersprövning, samt anmälan om efternamn, ska lämnas till Skatteverket. Dessa kan fyllas i hemma, men måste då bevittnas. Det går också bra att gå direkt till Skatteverket, folkbokföringen och fylla i blanketten på plats. Intyg om hindersprövning och intyg om vigsel skickas sedan till er från Skatteverket. Hindersprövningsintyget gäller fyra månader. Intyget om hindersprövning ska sedan lämnas till vigselförrättaren.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder – om någon av er är under 18 år får ni inte gifta er.
  • Släktskap – om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

(Källa: Skatteverket)

Utländsk medborgare

Utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige och som ska gifta sig här bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare uppgifter. Om en av er, eller båda, är utländsk medborgare måste ni personligen gå till Skatteverket för att ansöka om hindersprövning, ni kan alltså inte göra det genom att enbart skicka in en blankett. Ni kan också behöva ta med er olika typer av intyg eller dokument som styrker er identitet. Läs mer på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Könsneutrala äktenskap

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Möjligheten att registrera partnerskap har upphört

Partnerskapslagen har upphört att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter att vara partnerskap till dess partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap

Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om parterna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan inkommit till Skatteverket. Parterna kan välja att i stället för en anmälan, vigas enligt 4 kap äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Maria Zingmark
Senast uppdaterad: