Ansök om att etablera nya laddplatser för elbil

Publika laddplatser

Antalet laddbara bilar ökar i Lomma och så gör även efterfrågan på publika laddplatser. Kommunen har tagit fram en strategi för att underlätta för intresserade aktörer som vill sätta upp laddare på kommunala parkeringsplatser.

Lomma kommun står för sopning och snöröjning av parkeringsplatserna och bekostar skyltning. Du som ansöker om att sätta upp publika laddplatser på kommunens mark står för installation, drift och underhåll av laddarna och kontakt med nätägare. Laddare som sätts upp på kommunens mark ska uppfylla ett antal villkor, bland annat ska de vara öppna för alla.

Lämpliga platser för publika laddare

Listan nedan visar förslag på kommunala parkeringsplatser som Lomma kommun ser som lämpliga för publik laddning av elfordon. Det går bra att göra en intresseanmälan även för kommunala parkeringsplatser som inte finns med på kartan. Då förutsättningarna för platserna kan ändras görs alltid en ny bedömning av platsen vid intresseanmälan.


Parkeringsplatser

Möjliga laddplatser

Status

Tånggatan

6 platser

Reserverad

Vegagatan, norra delen

6 platser

Reserverad

Badparkeringen Västkustvägen

10 platser

Reserverad

Sandhamnsgatan

10 platser

Reserverad

Lomma station

6 platser

Reserverad

Pendlarparkering Bronsgatan

10 platser

Reserverad

Bredgatan parkering

6 platser

Reserverad

Bjärehovshallen

10 platser

Reserverad

Borgeby idrottsplats

10 platser


Krav för att etablera publika laddare

För att etablera laddstolpar på gatumark och kommunalmark gäller att:

  • Laddningen ska vara publik
  • För snabbladdare ska någon av dagens tre standards för snabbladdning finnas. Dvs CHAdeMO, CCS och AC 22.
  • Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt och vara utrustade med uttag för att möjliggöra användning av egen medtagen laddsladd.
  • Aktören söker själv och tar kostnader för påkoppling hos ledningsägare, schaktlov och eventuellt andra nödvändiga tillstånd.
  • Laddplatserna ska placeras och utformas enligt uppsatta villkor Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Först till kvarn eftersträvas men kommunen förbehåller sig rätten att välja bland inkomna ansökningar. Beslut om nyttjanderättsavtal av mark tas av Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

Som aktör kan ni ha pågående intresseanmälningar för max 5 platser.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • namn på önskade platser och tydligt visa, med karta eller i bilder, vilken del av gatan och vilka parkeringsplatser som berörs
  • vilken typ av laddare som avses
  • måtten på laddaren eller laddarna (normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt).

Intresseanmälan sker via självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Urban Linse

Exploateringsingenjör

040-641 11 07

Sidansvarig: Per Blomberg

Senast uppdaterad: