Vår värdegrund

Alla har behov av att uppleva trygghet, gemenskap och rättvisa. Därför har vi på våra fritidsgårdar tagit fram en gemensam värdegrund:

Alla vill:

  • mötas av positiv förväntan och bli sedda som unika individer
  • få uttrycka sig och uppleva möjlighet att påverka
  • ha kul, utvecklas och känna att de gör något som är meningsfullt för dem själva och andra.

Vi vill vara den plats där ungdomar får möjlighet och stöd att uppleva just detta.

Vår verksamhet är:

  • Frivillig: man deltar bara om man själv vill.
  • Öppen: här behöver man inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta och man väljer själv hur ofta och i vad man vill delta.
  • Processtyrd; det är ungdomens intressen och behov som styr.
    För oss är det inte vad vi gör tillsammans som är det viktiga utan vad man lär sig och upplever medan vi gör det.
  • Trygg: vi tillåter inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Därför är också alkolhol, tobak och droger förbjudet i vår verksamhet. Även e-cigaretter.
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Pia Alexius
Senast uppdaterad: