Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarna är anställda av kommunen, och har personal som arbetar alla kvällar och nätter på året. De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. De ska genom sin närvaro förebygga brottslig verksamhet, men har inte några polisbefogenheter och är inte heller några väktare.

Trygghetsvärdarna ska arbeta mot oönskade händelser och för en ökad trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i Lomma kommun.

Grunduppdrag

Grunduppdraget innebär att vara en resurs till kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete genom att arbeta situationsanpassat. Uppdraget innebär att vara synlig i kommunens geografiska område och att ”vaka” över kommunen. Det ingår även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter att verksamheten stängt.

Förebyggande arbete

Trygghetsvärdarna ska arbeta situationsanpassat, vilket kan innebära att arbetssättet ska anpassas under de perioder bostadsinbrotten är som flest, så att de kan vara en resurs i att minska bostadsinbrotten. Först och främst handlar det om att öka synligheten i villakvarteren genom ökad närvaro, framförallt i de områden som statistiskt sett drabbas av flest inbrott.

Under sommarhalvåret, när det rör sig fler människor i kommunen, ska trygghetsvärdarna synas där människorna finns. Både för att ha en lugnande effekt men även som en service till dem som befinner sig i kommunen.

Trygghetsskapande åtgärder

Trygghetsvärdarna rör sig ute i kommunen när största delen av samhället sover. De ser saker som annars inte uppmärksammas, alternativt upptäcks senare. Kopplingen till Säkerhetschefen gör att de kan bidra till en ökad trygghet i samhället och genom SOS alarm kan de nå de kommunala jourerna och beredskaperna för att informera om en översvämning eller ett träd som fallit över vägen.

På så sätt kan rätt funktion kontaktas och möjligheten att i ett tidigt skede åtgärda det som inträffat ökar. Att hjälpa en skadad eller riskutsatt person i form av omplåstring, samtal till anhörig eller i allvarligare fall larmning av ambulans är ett annat exempel.

Kontakt

Under kvällar och helger, se kontaktuppgifter nedan. Under kontorstid nås arbetsledare på 040-641 10 67.

Kontaktuppgifter

Bil Söder Trygghetsvärdar

0733-41 10 18

Bil Norr Trygghetsvärdar

0733-41 10 17

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2017-08-11