Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Nedsatt syn eller hörsel

Det finns stöd och hjälp för dig som har nedsatt syn eller hörsel och har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda olika typer av hjälpmedel kan du bli mer delaktig, aktiv och självständigt i ditt liv.

Om du behöver ett synhjälpmedel behöver du först bli undersökt av en läkare som är specialist på ögonsjukdomar. Oftast är det en läkare på vårdcentralen som skriver en remiss till en ögonläkare.

Efter besöket hos ögonläkaren får du en remiss till landstingets eller regionens syncentral, om du uppfyller de krav som gäller i ditt landsting eller region.

För att få en hörapparat behöver du komma till en audionom. Det är en person som är specialist på att utreda hörselnedsättningar och som vet vad som går att göra för att du ska höra bättre. Det är också audionomen som provar ut dina hörhjälpmedel.

Syn - och hörselhjälpmedel köper du själv eller lånar av landstingets syncentral och hörselmottagning.

Behöver du träffa en läkare, men har svårt att ta dig hemifrån kan du få besök av en jourläkare. Jourläkarna gör hembesök på kvällar, nätter och helger, när vårdcentralen har stängt. Det är sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 som gör bedömningen om du kan få hjälp av en jourläkare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mikael Klang

Senast uppdaterad: