Översiktsplan för Lomma kommun

En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling och är en långsiktig plan för kommunens utveckling. Den är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030? Ungefär vart tionde år tas en ny översiktsplan fram och just nu arbetar Lomma kommun med “Översiktsplan 2020 för Lomma kommun”. I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden till infrastruktur och kustzonsplanering.

Gällande översiktsplan för Lomma kommun antogs den 11 februari 2011 och vann laga kraft den 7 december.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun som ska gälla 2020-2030.

Nedan finner du översiktsplanerna för 1990, 2000 och 2010. Alla saknade sidor i de äldre planerna är tomma sidor och har medvetet tagits bort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Senast uppdaterad: