Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan

En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Den är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut.

Översiktsplan för Lomma kommun

En långsiktig plan för kommunens utveckling. Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030?

Den 10 februari 2011 antogs Översiktsplan 2010 av kommunfullmäktige. Planen överklagades men Förvaltningsrätten avslog dessa överklaganden. Planen vann laga kraft den 7 december 2011.

Nedan finner du översiktsplanerna för 1990, 2000 och 2010. Alla saknade sidor i de äldre planerna är tomma sidor och har medvetet tagits bort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-03-07