Översiktsplan för Lomma kommun

En översiktsplan omfattar kommunens hela geografiska yta och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling. Det är en långsiktig plan för kommunens kommande utveckling. Översiktsplanen är obligatorisk, men inte juridiskt bindande, utan vägledande för efterföljande beslut.

Översiktsplanen ska ange hur kommunen vill använda, utveckla och bevara den fysiska miljön. I översiktsplanen behandlas alla områden som berör utformningen av kommunens framtid, allt från utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden, natur- och miljöfrågor till infrastruktur och kustzonsplanering.

Den gällande översiktsplan för Lomma kommun antogs den 3 mars 2022 och vann laga kraft den 31 mars 2022. Läs mer i översiktsplanen om den långsiktiga vision för Lomma kommun.

Hur vill vi att vår kommun ska se ut år 2030? Ungefär vart tionde år tas en ny översiktsplan fram och den senaste är “Översiktsplan 2020 för Lomma kommun”.

Nedan finner du översiktsplanerna för 1990, 2000, 2010 och 2020. Alla saknade sidor i de äldre planerna är tomma sidor och har medvetet tagits bort.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Senast uppdaterad: