Kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådet (KFR) består både av representanter från handikapporganisationer och förtroendevalda.

KFR sammanträder två gånger/år. Ordförande är Charlott Enocson (M).

Upplysningar om KFR kan fås av nämndsekreterare Olivia Murdock på telefon 040-641 10 00. Hon är sekreterare i funktionshindersrådet.

Utskott för tillgänglighetsfrågor

Under kommunala funktionshindersrådet finns ett särskilt utskott för tillgänglighetsfrågor. Det hanterar praktiska frågor om tillgänglighet.

I utskottet har Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) fyra representanter och kommunen har utsett representanter bland sina medarbetare med kommundirektören som ordförande.

Protokoll - KFR

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Olivia Murdock
Senast uppdaterad: