Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådet (KFR) består av såväl representanter från handikapporganisationer som förtroendevalda.

KFR sammanträder 2 gånger/år. Ordförande är Susanne Borgelius (M).

Upplysningar om KFR kan fås via nämndssekreterare Philip Nilsson 040-641 10 00, som är sekreterare i funktionshindersrådet.

Utskott för tillgänglighetsfrågor

Under kommunala funktionshindersrådet finns ett särskilt utskott för tillgänglighetsfrågor. Utskottet hanterar praktiska frågor gällande tillgänglighet.

I utskottet företräds Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) av fyra representanter och kommunen företräds av representanter från den kommunala förvaltningen med kommundirektören som ordförande.

Protokoll - KFR

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Philip Nilsson
Senast uppdaterad: 2019-01-14