Habo Ljungs camping

Kitesurfare ute på havet och Öresundsbron i bakgrunden

Habo Ljungs camping är ett välbesökt fritidsområde med en vacker badstrand och olika aktiviteter. 

Stranden är populär bland traktens vind- och kitesurfare som har sitt klubbhus inom området. I anslutning till surfklubben finns också ett kafé samt minigolfbana, lekplats och fotbollsplan.

Norr om campingen ligger Habo Ljungs Alkärr som är ett viktigt naturområde med flera sällsynta arter av växter, spindlar och fjärilar. Området är ursprungligen gammal betesmark som vuxit igen och bildar en tät alsumpskog.

Söder om campingen ligger kustdammarna. Här finner man vintertid stora flockar av rastande sjöfågel som bl.a. vigg, bergand, salskrake, sothöna och skäggdopping.

Bussförbindelser

  • Malmö: Buss 132 eller 133, hållplats Habo Ljung, Habovägen
  • Bjärred/Landskrona: Buss 132, hållplats Habo Ljung, Habovägen
  • Lund: Buss 139, hållplats Lomma busstation. Eventuellt byte till buss 132 mot Bjärred/Landskrona, hållplats Habo Ljung, Habovägen

Bilparkering

Parkeringsplats finns på västra sidan av Södra västkustvägen.

Toaletter

Toaletter finns i anslutning till campingen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund

Senast uppdaterad: