Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2024-03-08
Som teamledare ingår du i verkställighetsgruppen med verksamhetsplanerare och sammankallande enhetschef för just din hemtjänstgrupp. Du är med och fastställer de beslut som fattas i ledningsgruppen. Du kommer att vara direkt underställd och rapporterar till enhetschefen och huvuddelen av ditt arbete som teamledare utförs i omvårdnaden.Genom ett coachande förhållningssätt kommer du stödja och leda medarbetare i det dagliga arbetet samt agera som ledare för att skapa delaktighet och förtroende. Du kommer vara delaktig i schemaplaneringen tillsammans med verksamhetsplanerare och enhetschef. Du ansvarar för att tillsammans med enhetshetschef utveckla, kommunicera och implementera verksamhetens strategier, mål och handlingsplaner. En viktig del i arbetet som teamledare är att arbeta för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
1EC26A23-4EDA-4345-B316-47848877811D
Sista ansökningsdag: 2024-03-08
Söker du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag som enhetschef inom äldreomsorgen? Är du den ledaren som ser kopplingen mellan hög trivsel och kompetens hos medarbetarna och kvalitativ leverans och högt förtroende hos dem vi är till för? Är du ledaren som tillsammans med kollegor och medarbetare finner kreativa vägar för att ta verksamheten vidare och förbi utmaningar och hinder? Är du ledaren som ser misstag som en möjlighet till lärande? Har du målet i sikte? Och sist men inte minst får du människor med dig? Om ja välkommen med din ansökning.Som enhetschef har du enskilt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för din verksamhet men har även ett helhetsansvar för Socialförvaltningen tillsammans med oss andra. Förutom att du leder, utvecklar och skapar bra förutsättningar för verksamheten bygger du långsiktiga förtroenden gentemot vårdtagare/brukare, närstående och medarbetare. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Du säkerställer att arbetet utförs utifrån gällande lagstiftning och du hanterar både strategiska och operativa frågor tillsammans med dina kollegor. Till din hjälp har du en verksamhetsplanerare på heltid.Som enhetschef ingår du i en ledningsgrupp för äldreomsorgen och med övriga chefer får du en central roll där ni tillsammans arbetar för att möta dagens och framtidens utmaningar. Tillsammans driver vi det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet framåt för dem vi är till för.
961B7CC7-56E6-4059-8977-80BEC1C7E994
Sista ansökningsdag: 2024-03-10
Är du en handlingskraftig arbetsterapeut? Vill du arbeta teambaserat i ordinärt boende?Vi i Lomma kommun erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer att arbeta i team med sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal på den enhet du utgår ifrån. Du kommer att ingå i en grupp med arbetsterapeuter och fysioterapeuter som samarbetar över gränserna om behov uppstår.I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bedöma, sätta mål, planera insatser samt göra aktivitetsbedömningar. Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel, informera, instruera och handleda omvårdnadspersonal är en stor del av ditt uppdrag. Du samverkar i team kring våra kvalitetsregister.Vi erbjuder dig ett uppdrag där du får möjlighet till att utvecklas och påverka tillsammans med engagerade kollegor med samma mål. Som nyanställd arbetsterapeut får du en strukturerad introduktion, en mentor, kompetensutveckling samt regelbundna yrkesspecifika träffar.Tjänstgöringen är förlagd måndag-fredag.
BDE01584-5A63-49DC-9E39-94C6B7512323
Sista ansökningsdag: 2024-03-14
Som undersköterska i vår hemtjänst är ditt uppdrag att ge god omvårdnad. Med ett bra bemötande stöttar du våra äldre till en bra vardag. Vårt arbete bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskningar, vilket kräver att du är lyhörd och flexibel. Som undersköterska i hemtjänsten kommer du att vara fast omsorgskontakt. För att kunna utföra ditt arbete på ett professionellt sätt kommer du att bli delegerad. I arbetet förekommer ett nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
2C9C6139-1F41-4DFA-B919-DEF7A5957C7A
Sista ansökningsdag: 2024-04-15
Socialförvaltningen i Lomma befinner sig på en spännande förändringsresa mot att bli en modern Socialförvaltning i framkant, med en äldreomsorg vi alla känner stolthet över. För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten till en av landets främsta. Vi ser utmaningen, vi antar den och vi tänker bli en av de bästa kommunerna på äldreomsorg i Sverige.Vi söker nu dig, distriktssköterska/sjuksköterska/studerande sjuksköterska (termin 5-6) som vill komplettera vårt team under sommaren. Vi har ett självständigt, meningsfullt och utvecklande arbete där patienten och teamet är i fokus.Som sjuksköterska i Lomma kommuns Socialförvaltning erbjuder vid dig, ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Just nu söker vi dig/er som är intresserade av att arbeta som timanställd hos oss under sommarhalvåret inom särskild boende, korttidsenhet och hemsjukvården i både Lomma och Bjärred. Dagtid, kvällstid, helg och natt.Vi erbjuder dig en trevlig stimulerande arbetsplats med strävan efter hög kvalitet.
6253B3A5-909A-4E4C-9453-8EECB39EFE19
Sista ansökningsdag: 2024-04-30
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats, med det söker vi dig som drivs av små som stora utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten genom våra multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad.Vi söker dig som är:- Leg. Sjuksköterska för tjänstgöring natt, kan förekomma enstaka kvällstjänstgöring. Helgtjänstgöring ingår och du kommer att vara schemalagd antingen Bjärred eller Lomma.
B435A2AE-CB81-46F5-896F-49F4EB98A200
Sista ansökningsdag: 2024-04-30
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av våra multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Helgtjänstgöring ingår.Vi söker:- Sjuksköterska/distriktssjuksköterska för tjänstgöring dagtid men det kan även vara kvällspass
248E0EF3-9DB3-44ED-A4B7-9B14A448723B
Sista ansökningsdag: 2024-04-30
Vi söker dig som vill arbeta hos oss. Vi söker dig som är undersköterska lång erfarenhet som undersköterska. Tjänsten kommer att vara placerad i både Lomma och Bjärred hemsjukvård Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, särskilt boende och korttidsenhet. Du utför uppgifter utifrån delegering av sjuksköterska. Exempel på arbetsuppgifter kan bl. a. vara såromläggning, dialys, sond, provtagning, injektioner och dosettdelning.Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, omvårdnadspersonal samt arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Dokumentation sker i journalsystemet Procapita.
6641D52C-4B5C-46D6-AB3A-32ABC73B3B40
Sista ansökningsdag: 2024-04-30
Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli och som vill jobba på korttidsenheten som ligger på Jonasgården i Bjärred. I arbetet ingår läkemedelshantering och rehabiliterande insatser efter delegering av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Som undersköterska/vårdbiträde på korttidsenheten ansvarar du för omvårdnad, omsorg och stöd till träning och aktiviteter.Tjänstgöring dag/kväll alternativt natt under perioden 2023-06-15 - 2023-08-31
4A9129C3-E7ED-441A-B43E-6978CE8AD917
Sista ansökningsdag: 2024-05-31
På en grupp och servicebostad erbjuder vi stöd åt vuxna som har behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Personalen täcker brukarens hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. Servicebostaden är utformad så att lägenheterna ej är i direktanslutning till gemensamma utrymmen och de boendes behov är mindre än för de som bor i en gruppbostad.På daglig verksamhet ger vi stöd åt vuxna att få en meningsfull sysselsättning, en plats där brukare går för att arbeta. Denna verksamhet är öppen vardagar under dagtid.På korttidstillsyn och korttidsvistelse kommer barn och unga för att få möjlighet till miljöombyte och rekreation och för att ge anhöriga avlastning. Vi har barn och ungdomar som är där på dagtid men även de som sover över. Verksamheten är öppen dag, kväll och natt.
CA371EDF-0D22-4937-866D-E72E44B5C1C9
Sista ansökningsdag: 2024-05-31
Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar i en kommun med närhet till vackra stränder och hav?Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande yrke och har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor.Arbetet handlar i stort om att skapa trygghet. Inom hemtjänsten arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser kan också förekomma. Det finns möjlighet till både timanställning och månadsanställning. Vidare finns det goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren. Om du är utbildad till undersköterska finns möjlighet till tillsvidareanställning.Tillsammans gör vi skillnad!
DF8DC1B5-D8EA-4CFA-8447-22A0BCF0A5D5
Sista ansökningsdag: 2024-05-31
Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar i en kommun med närhet till vackra stränder och hav?Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande yrke och har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor.Arbetet handlar i stort om att skapa trygghet. Inom äldreomsorgen arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser kan också förekomma. Tillsammans gör vi skillnad!
44F509A9-5BF6-4977-B65D-CC0716D39A75

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: