Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2023-09-24
Du arbetar pedagogiskt och kreativt utifrån etablerade arbetssätt för att individanpassa stödet till deltagarna. Du arbetar för att främja ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet för deltagarna. Tillsammans sätter vi individens behov i centrum. I arbetet ingår kontaktmannaskap, social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter. Vi dokumenterar i Lifecare och tillämpar IBIC som arbetssätt.Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med personer inom funktionsstödsområdet. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt individfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du träffar i din roll.
6C916A3F-1713-4298-B34E-7002B43AE346
Sista ansökningsdag: 2023-09-30
Du kommer ingå i ett fantastiskt operativt team som består av ett glatt och drivet gäng med enhetschef, äldrepedagog och specialistundersköterska/Silviasysterkollegor från alla avdelningar. Du har schemalagd tid för ditt uppdrag, vilket innebär en gång i veckan har du avsatt heldag tid för att du ska kunna gå på operativt teammöte, arbeta praktiskt eller sitta med administrativt förberedande arbete. Nästan dagligen har du även inlagd schemalagd tid för ditt uppdrag som är inbakat med omvårdnadsarbetet. Du kommer vara ordförande på avdelningens teammöte och du ansvarar att planera dagordning och aktiviteterna på dessa möten tillsammans med dina specialistundersköterskor/silviasysterkollegor och vår äldrepedagog. Samverkan med övriga boendenas specialistundersköterkor/silviasystrar för att få en samsyn och ett tillsammanskap.Din viktigaste arbetsuppgift blir att utveckla och bidra till en kvalitetssäkring för våra brukare på våra boenden.Du kommer att ansvara för att alla våra brukare är uppdaterade i kvalitetsregistret BPSD och handleda dina kollegor i ett kvalitetshöjande arbetssätt.Du kommer också att vara med och implementera IBIC fullt ut.Du ska planera och utföra vård-och omvårdnad kring brukare, utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för brukaren.Du ska även överföra din teoretiska kunskap till praktiskt handlande till förmån för alla omkring brukaren.Du ska arbeta tätt tillsammans med HSL-teamet, där bland annat sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår.Du kommer att ha en handledande roll med mandat och möjlighet att påverka verksamheten.Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med möjlighet till fortbildning.
C900B087-3A47-47EE-810F-DA570A48235C
Sista ansökningsdag: 2023-10-01
Är du en handlingskraftig arbetsterapeut?Vi i Lomma kommun erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer att arbeta med bedömningar och insatser för personer som tillhör LSS som bor i det ordinära boendet, på gruppbostad samt Daglig verksamhet. I tjänsten ingår även ansvar för 2 säbo-avdelningar på Jonasgården Bjärred. Du ingår i ett team tillsammans med fysioterapeut och sjuksköterska. Du samarbetar med omvårdnadspersonal, habiliteringsassistenter, personliga assistenter genom bland annat teammöten, individuella rehabiliteringsplaner, stöd och handledning.I arbetsuppgifterna ingår bland annat att bedöma, sätta mål, planera insatser samt göra aktivitetsbedömningar. Förskrivning och utprovning av tekniska hjälpmedel, informera, instruera och handleda omvårdnadspersonal är en stor del av ditt uppdrag. Du samverkar i team kring våra kvalitetsregister.Vi erbjuder dig ett uppdrag där du får möjlighet till att utvecklas och påverka tillsammans med engagerade kollegor med samma mål. Som nyanställd får du en strukturerad introduktion, en mentor, kompetensutveckling samt regelbundna yrkesspecifika träffar. Tjänstgöringen är förlagd måndag-fredag.
80B6A870-D7CA-46BC-94B6-F921AD552BFE
Sista ansökningsdag: 2023-10-01
Erfaren, lyhörd och öppensinnad stödassistent sökes till gruppbostad inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande arbete som stödassistent i en gruppbostad i Bjärred med 5 boende. Våra gruppbostäder finns både i Lomma och Bjärred. Tjänsten är en heltidstjänst.Du ska vara driven i att verka för att skapa en omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett rikt, spännande, aktivt och självständigt liv för personer med olika funktionsnedsättningar. Den enskilde ska få pedagogiskt stöd för att vara delaktig i sitt eget liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället. Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett utvecklande och utmanande arbete. För att detta ska fungera i praktiken krävs att du som medledare samverkar väl med andra, kollegor, den enskildes nätverk samt andra professioner.Stödassistentens främsta uppgift är att i samråd med den boende, pedagogiskt planera och utforma individuellt anpassar stöd, service och omsorg för att brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor. Att vara stödassistent hos oss innebär ständig utveckling, vi förutsätter att du är engagerad i både utveckling av din egen yrkesroll såväl i verksamhetsutveckling. Vi förväntar oss att du på ett ödmjukt sätt med brukarfokus kan skapa en god struktur och sammanhang tillsammans med dina kollegor för brukaren.Omvårdnadsuppgifter förekommer.
FBC32439-A241-4AD1-B84D-480429E5D10F
Sista ansökningsdag: 2023-10-02
Du kommer tillaga mat till kommunens äldreomsorg, öppna restaurang Havsblick samt serva Lerviks förskola med mat.Du kommer ingå i ett roterande arbetslag och kommer utföra alla arbetsuppgifter som finns i ett kök.Helgtjänstgöring var 3:e helg ingår i tjänsten.
D3F67E8D-FEE6-44D3-A20D-93BEBF1637D2
Sista ansökningsdag: 2023-10-06
Vi söker dig med vana att jobba läsfrämjande med i första hand målgruppen 6-12 år på fritiden men även med yngre barn i samarbete med BVC och förskola. Tillsammans med dina kollegor i barnteamet planerar du och genomför arbetet utifrån bibliotekets mål och uppdrag. Vi söker dig som är nyfiken och omvärldsorienterad och vill utveckla verksamheten och lära nytt. Du är trygg som person och i din profession och har en utpräglad förmåga och vilja att samarbeta. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att träffa människor i olika åldrar. Du tycker att det är extra kul att arbeta med barn, har lätt att få kontakt med målgruppen, samt har god kännedom om medier för barn
E73CD0C2-0CAB-4255-805D-3AB872BA44DA
Sista ansökningsdag: 2023-10-08
Du arbetar pedagogiskt och kreativt utifrån etablerade arbetssätt för att individanpassa stödet till brukaren. Du arbetar för att främja ökad trygghet, självständighet, integritet och medbestämmande/delaktighet. Tillsammans sätter vi individens behov i centrum. I arbetet ingår kontaktmannaskap, social dokumentation och samverkan med både interna och externa parter. Vi dokumenterar i Lifecare och tillämpar IBIC som arbetssätt. Du som söker har ett genuint intresse och engagemang för arbete med barn och unga inom funktionsstödsområdet. Du är trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du arbetar aktivt och självständigt inom ramen för ditt uppdrag och med ett tydligt individfokus. Du har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med alla du träffar i din roll. Du bör vara en person som tycker om att göra aktiviteter tillsammans med barnen/ungdomarna samt gärna ha en kreativ sida.Omvårdnad ingår i arbetsuppgifterna.
5F9EE81B-5F3A-4330-A70A-8C55DE6E46E6
Sista ansökningsdag: 2023-10-08
Du kommer att arbeta med sedvanliga skolkuratorsuppgifter, på individ-, grupp- och organisationsnivå inom grundskolan F-9. Du kommer ingå i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolsköterska, psykolog och specialpedagog/lärare. I ditt uppdrag som skolkurator följer du elevernas utveckling och bidrar till att optimera elevernas lärande genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med ledning, elevhälsoteam och övriga kollegor. I rollen som kurator erbjuder du även samtal med föräldrar och information om samhällets olika hjälp- och stödmöjligheter samt samarbetar med externa aktörer som till exempel BUP och socialtjänst. Du har samtal med elever om deras mående och livssituation liksom agerar konsult åt lärare i dessa frågor. I Lomma kommun arbetar vi aktivt med elevernas mående i en satsning vi kallar HOPP Hälsa, Omsorg och Promotion för Psykisk hälsa och genomför lektioner i årskurserna 1,3 och 5 på olika tema kopplat till hälsa och välmående. Detta gör du tillsammans med skolsköterskan på skolan. Som kurator gör du också skolsociala kartläggningar av elever med problematisk skolfrånvaro, problematisk skolgång och inför mottagande i anpassad grundskola. Vi dokumenterar vårt arbete digitalt i Prorenata. Du kommer att ha tillgång till regelbunden extern handledning och kompetensutveckling. Kuratorsgruppen består idag av sex kuratorer.
347A070A-5FB0-4237-B0EE-6FEFDEFE4024
Sista ansökningsdag: 2023-10-30
Vi söker dig som vill vara en del av våra multiprofessionella team inom hemsjukvården och särskilt boende, både i Lomma och Bjärred. Vi erbjuder dig ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats, med det söker vi dig som drivs av små som stora utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten genom våra multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid och det kan förekomma enstaka kvällstjänstgöring. Helgtjänstgöring ingår och då arbetar du både i Bjärred och Lomma.
B5D62CE4-1A29-464F-9C5E-4FA2AFFA49B1
Sista ansökningsdag: 2023-10-30
Du som är legitimerad distriktssjuksköterska, specialistutbildad för äldre eller sjuksköterska kommer att ha din placering på Jonas gården Bjärred där korttidsenheten är förlagd. Korttidsenhetens multiprofessionella team består av biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor och chefer. Du kommer att ha ett nära samarbete/samverkan med de multiprofessionella teamen inom våra boenden, hemtjänsten, hemsjukvården och SVU inom Lomma kommun.Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av våra multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Helgtjänstgöring ingår och enstaka kvällspass.
117F28B1-171D-488E-9425-EAFDCF747C8F
Sista ansökningsdag: 2023-10-31
På en grupp och servicebostad erbjuder vi stöd åt vuxna som har behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Personalen täcker brukarens hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. Servicebostaden är utformad så att lägenheterna ej är i direktanslutning till gemensamma utrymmen och de boendes behov är mindre än för de som bor i en gruppbostad. På daglig verksamhet ger vi stöd åt vuxna att få en meningsfull sysselsättning, en plats där brukare går för att arbeta. Denna verksamhet är öppen vardagar under dagtid. På korttidstillsyn och korttidsvistelse kommer barn och unga för att få möjlighet till miljöombyte och rekreation och för att ge anhöriga avlastning. Vi har barn och ungdomar som är där på dagtid men även de som sover över. Verksamheten är öppen dag, kväll och natt. Omvårdnadsuppgifter förekommer.
213E45B1-CCB8-4B0B-8E0B-022377827F8D
Sista ansökningsdag: 2023-12-31
Vill du ha världens viktigaste jobb i en kommun med närhet till vackra stränder och hav?Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande yrke och har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor.Arbetet handlar i stort om att skapa trygghet. Inom äldreomsorgen arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser kan också förekomma. Arbetsuppgifterna är till största delen lika oavsett om du vill arbeta inom hemtjänst eller särskilt boende. För dig som trivs med att ta mycket eget ansvar och vara mer självständig i ditt arbete passar kanske hemtjänst lite bättre och för dig som vill arbeta i team på en fysisk plats passar kanske ett särskilt boende bäst. Tillsammans gör vi skillnad!
1B0BA650-88E0-4801-9B77-A7F33352475F

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: