Lediga jobb i Lomma kommun

Tjänst
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag: 2023-03-31
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Vi söker:- Leg. Sjuksköterska för tjänstgöring dagtid, kan förekomma enstaka kvällstjänstgöring. Helgtjänstgöring ingår och då arbetar du även på hela distriktet.
C7B45407-E602-49F4-974B-E4A0CC003EF3
Sista ansökningsdag: 2023-03-31
Miljö- och byggavdelningen söker en miljöinspektör till ett vikariat på 11 månader från maj 2023.Miljöenheten med för närvarande sju anställda är en del av miljö- och byggavdelningen. Tjänsten innebär framför allt livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Tillsyn enligt tobakslagstiftningen kommer även att ingå i arbetsuppgifterna. Även andra arbetsuppgifter med tillsyn enligt miljöbalken kan förekomma. Arbetet innebär även att ge råd och information till allmänheten.
82D13B00-49A9-48B5-A51B-BD5C3CB6FF7D
Tjänst: Måltidschef
Sista ansökningsdag: 2023-03-31
Som måltidschef har du övergripande ansvar för en verksamhet bestående av totalt 70 medarbetare fördelade på 25 kök, som tillreder måltider till kommunens alla skolor, förskolor och äldreboenden. Du har eget ansvar för budget, arbetsmiljö, personal och verksamhetsfrågor. I ditt team ingår en biträdande kostchef samt en måltidsutvecklare och 10 kökschefer/köksenhetschefer. Tillsammans utvecklar ni verksamheten utifrån tydliga mål. Du ansvarar även för livsmedelsupphandling tillsammans med kommunens upphandlare, där Lomma även ingår i ett upphandlingstekniskt samarbete tillsammans med Burlöv och Svedala. Du är direkt underställd förvaltningschefen för Utbildning, kost, kultur och fritid och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ett förslag till omorganisation bereds för tillfället vilket kan komma att förändra detta. Oavsett utfall kommer tjänsten innebära ett fortsatt ansvar för att i nära samverkan inom och utanför förvaltningen skapa förutsättningar för att verksamhetens resurser används effektivt och präglas av kundfokus, kvalitet och professionalism. Stort fokus kommer också ligga på utveckling av nytt kommunhus och ny gymnasieskola, inklusive kök och matsal för både gymnasieelever och tjänstemän.
072B5664-6D3C-4152-AF24-6010897972B3
Sista ansökningsdag: 2023-04-01
På Pilängskolan arbetar vi tillsammans för att ständigt utveckla vår verksamhet. Vi vet att barn som är trygga, har tillit till sig själva och har en god social kompetens, får tillgång till alla sina inre resurser. På Pilängskolan får du arbeta med behöriga och erfarna kollegor i alla yrkesgrupper. Vi är ett engagerat team som trivs med det vi arbetar med och känner stort ansvar för vårt uppdrag. Fritidspedagogisk kompetens är högt värderad både under skoldagen och på fritidshemmet. Verksamheten präglas av lust, glädje, värme, skratt och humor. Pilängskolans personal vet att ett gott skratt och en omtanke om varandra ger våra elever en bra grund att stå på inför framtiden.
E4D04A8D-CDBB-4FDE-9970-204B58CB09F5
Sista ansökningsdag: 2023-04-02
Vi söker en person med ett pedagogiskt förhållningssätt och kunskaper om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik. Tillsammans med lärarna på skolan arbetar du mot hög måluppfyllelse för eleverna. Det gör du genom att leda och delta i pedagogiska aktiviteter i biblioteket och ute i klassrummen. Du fungerar också som en länk mellan skola och fritid genom arbete i folkbibliotekets barnteam.I övrigt ingår följande arbetsuppgifter i ditt uppdrag:• Stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.• Deltagande/drivande av läsfrämjande arbetsområden.• Undervisning i informationssökning/-hantering och källkritik.• Organisera kulturella aktiviteter.• Arbeta för digital och traditionell läsförståelse.• Undervisning i MIK (medie- och informationskunnighet)Organisatoriskt hör skolbibliotekarierna till folkbiblioteksverksamheten, där ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen i kommunen finns. Tjänstgöring kvällstid och helger kan förekomma. Kommunens skolbibliotekarier ingår i ett nätverk.
5F1643F9-0BD9-4CD7-866C-7DAF3B82A071
Sista ansökningsdag: 2023-04-02
Du kommer att undervisa elever i åk 6 - 9 i idrott och spanska. Du kommer även vara mentor för en klass. Hos oss får du arbeta i arbetslag med engagerad personal.Tillsammans med arbetslaget kommer du driva det pedagogiska arbetet vars syfte är att stimulera elevers utveckling och lärande, samt förbereda för fortsatt utbildning. Hos oss har du stor möjlighet att prova nya idéer.
42276945-FD2E-459F-A04B-A64E6CC296D5
Sista ansökningsdag: 2023-04-02
I tjänsten ingår ansvar för undervisning i textilslöjd i åk 3-9.På Rutsborgskolan är vårt mål att skapa en hälsofrämjande skola. Hit ska eleverna komma för att de trivs och för att de tycker att det är spännande och kul att lära sig nya saker. Är det ett mål och en resa du vill dela med oss?
D8E35B36-40D7-474E-9FBB-5D648F85A6F7
Sista ansökningsdag: 2023-04-04
Ta chansen! Nu finns äntligen en ledig plats som lärare i fritidshemmet på Bjärehovskolan.Bjärehovskolan är en F-9 skola, där F-6 håller till i alldeles nya, ljusa lokaler och efter sommaren står även vår nyanlagda skolgård klar att tas i bruk. Skolan ligger vid Bjärred centrum med möjlighet till kommunikation till Malmö och Lund. Vi har gångavstånd till flera natursköna omgivningar och lekplatser som fritidshemmen tar till vara på genom att varje vecka ha utedag på eftermiddagstid. Fritidshemmet består av fyra åldershomogena grupper inom årskurserna F-3. På Bjärehovskolan kommer du att möta engagerade medarbetare som sprider glädje, skratt och humor. Pedagogerna på Bjärehovskolan trivs tillsammans och arbetsglädjen är hög. Verksamhetens lärandemiljö präglas av trygghet och utgår ifrån elevernas behov, nyfikenhet och intresse. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för fritidshemmets pedagogiska verksamhet under morgonen och eftermiddagen. Du arbetar utifrån fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten. Under skoldagen samverkar du och dina två andra kollegor med två grundskollärare ifrån ditt arbetslag. I åk 1 och 2 ingår det även fritidspass under elevernas skoldag som en del av det kompletterande uppdraget.Du är väl förtrogen med det centrala innehållet och förmågorna i LGR 22. Du utgår från dessa i din planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Vi ser gärna att du leder dig själv framåt i din egen utveckling genom att utvärdera och reflektera över ditt pedagogiska arbete. Förutom enskild planering och planering i arbetslag träffas alla fritidspedagoger och förskollärare i F-klass varje vecka för gemensam konferens tid. Alla medarbetare är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och vi värdesätter det kollegiala lärandet. Vi arbetar utifrån ett årshjul med gemensamma aktiviteter som är uppskattade av våra elever.Vi använder Infomentor som digital plattform där du som lärare i fritidshem dokumenterar ditt arbete samt checkar in och ut elever från fritidshemmet. Du har tillgång till egen Macbook.
749CCFAE-A378-43CE-83AD-26E24E44AB05
Sista ansökningsdag: 2023-04-04
Nu har du chansen att bli en del av lärarteamet på Bjärehovskolan i Lomma kommun. Här får du fokusera på undervisningen och du ingår i en grupp av slöjdlärare som samarbetar kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. I tjänsten ingår mentorskap tillsammans med en kollega, rastvakter, pedagogiska måltider och andra sedvanliga uppgifter i skolan. Du ingår i ett av våra arbetslag, beroende på vilket stadium huvuddelen av din tjänst förläggs. Du får också arbeta i helt nya, ljusa lokaler som vi är mycket stolta över. Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Bjärehovskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar. Bjärehovskolan präglas av ett mycket gott lärandeklimat och värdeskapande relationer. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande och framtidstro. Skolan är belägen nära grönområden, havet och allmänna kommunikationer.
B816F280-83DB-4A7C-8160-2705D55773EF
Sista ansökningsdag: 2023-04-04
Ta chansen! Nu söker vi en lärare i fritidshemmet på Bjärehovskolan, då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig.Bjärehovskolan är en F-9 skola, där F-6 håller till i alldeles nya, ljusa lokaler och efter sommaren står även vår nyanlagda skolgård klar att tas i bruk. Skolan ligger vid Bjärred centrum med möjlighet till kommunikation till Malmö och Lund. Vi har gångavstånd till flera natursköna omgivningar och lekplatser som fritidshemmen tar till vara på genom att varje vecka ha utedag på eftermiddagstid. Fritidshemmet består av fyra åldershomogena grupper inom årskurserna F-3. På Bjärehovskolan kommer du att möta engagerade medarbetare som sprider glädje, skratt och humor. Pedagogerna på Bjärehovskolan trivs tillsammans och arbetsglädjen är hög. Verksamhetens lärandemiljö präglas av trygghet och utgår ifrån elevernas behov, nyfikenhet och intresse. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för fritidshemmets pedagogiska verksamhet under morgonen och eftermiddagen. Du arbetar utifrån fritidshemmets kompensatoriska och kompletterande uppdrag i utformandet av verksamheten. Under skoldagen samverkar du och dina två andra kollegor med två grundskollärare ifrån ditt arbetslag. I åk 1 och 2 ingår det även fritidspass under elevernas skoldag som en del av det kompletterande uppdraget.Du är väl förtrogen med det centrala innehållet och förmågorna i LGR 22. Du utgår från dessa i din planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Vi ser gärna att du leder dig själv framåt i din egen utveckling genom att utvärdera och reflektera över ditt pedagogiska arbete. Förutom enskild planering och planering i arbetslag träffas alla fritidspedagoger och förskollärare i F-klass varje vecka för gemensam konferens tid. Alla medarbetare är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och vi värdesätter det kollegiala lärandet. Vi arbetar utifrån ett årshjul med gemensamma aktiviteter som är uppskattade av våra elever.Vi använder Infomentor som digital plattform där du som lärare i fritidshem dokumenterar ditt arbete samt checkar in och ut elever från fritidshemmet. Du har tillgång till egen Macbook.
36A2489A-CCD2-4750-B4AC-6DAE6756C1E3
Sista ansökningsdag: 2023-04-09
Nu har du chansen att bli en del av teamet åk 4-6 på Pilängskolan i Lomma kommun. Hos oss får du fokusera på undervisningen. Du kommer att vara mentor för en grupp och ingå i ett team med hög kompetens. Teamet arbetar systematiskt med att utveckla kvalitén i undervisningen inom såväl arbetslag som ämneslag. Du förväntas att delta aktivt i vårt kvalitetsarbete på skolan. Hos oss samarbetar vi kring planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Våra nya lokaler är vi väldigt stolta över. Lokalerna inbjuder till en främjande och inspirerande lärmiljö.Vi erbjuder en tillsvidareanställning och vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utveckla undervisningen tillsammans med oss. Pilängskolan och Lomma kommun utmärker sig regelbundet med höga placeringar i nationella rankingar och våra elever gör mycket goda resultat samt håller sig långt fram i olika tävlingar.
8B8A1A15-0D0D-4C8F-B8C8-9D42CD6FED7E
Sista ansökningsdag: 2023-04-09
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i samtliga SO-ämnen i fyra klasser i åk 8. Du är mentor tillsammans med en kollega för en av klasserna. Du förväntas att delta aktivt i vårt kvalitetsarbete på skolan. I SO är ämnesgruppen mycket aktiv och har ett stort fokus och driv vad gäller sina prioriterade mål i ämnena. Du ska genomföra utvecklingssamtal, bevaka elevernas närvaro och ta ett aktivt ansvar när det gäller att inkludera alla elever i skolans uppdrag. I ditt uppdrag ingår också att vara rastvakt, äta pedagogiskt och vid behov stötta enskilda elever under din arbetstid. I Lomma kommun använder vi oss av Infomentor som plattform för dokumentation. Alla lärare har var sin mac book som arbetsverktyg. I Lomma kommun har vi beslutat om heltid som norm, vilket innebär att samtliga medarbetare erbjuds heltidsarbete. Inom ramen för din anställning kommer det att bli aktuellt med tjänstgöring på mer än en arbetsplats motsvarande en dag i veckan.
178C0D3F-4145-423A-8689-7CFBE9997BF6
Sista ansökningsdag: 2023-04-10
Nu söker vi en biträdande rektor till Bjärehovskolan!Vår biträdande rektor för åk 4-9 går vidare i sin karriär. Vi söker därför en efterträdare till henne med start i augusti 2023. Som biträdande rektor hos oss blir du en del av skolans ledningsgrupp som består av rektor och två biträdande rektorer. Skolans rektor blir också din närmaste chef. Bjärehovskolan präglas av en trygg och tillitsfull kultur med fokus på ett gott lärandeklimat och värdeskapande relationer. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för lärande och framtidstro.Bjärehovskolans låg- och mellanstadium håller till i alldeles nya, ljusa lokaler och efter sommaren står även vår nyanlagda skolgård klar att tas i bruk. Skolan är belägen nära grönområden, havet och allmänna kommunikationer. Din arbetsplats växlar mellan F-6 byggnaden och vår administrativa ledningskorridor i huvudbyggnaden. Dina arbetsuppgifter som biträdande rektor innebär till stor del att ha ett nära ledarskap till personal och elever. Det är fokus på skolans kärnprocesser och du ska kunna vara exekutiv och operativ under ett delegerat ansvar från rektor. Du ansvarar för de arbetsmiljöuppgifter som du får fördelade i din delegation. Du är också delaktig i organisationsförändringar, tjänstefördelning och schemaläggning. Arbetsområdet omfattar åk 4-6, samtliga praktisk-estetiska lärare F-9 och andra övergripande uppgifter kopplade till arbetsmiljö och administration. I ditt ansvarsområde ingår ledning av den dagliga verksamheten, personal- och uppföljningsansvar. Du är en del av elevhälsoarbetet i Åk F-6 och leder tillsammans med din kollega EHT varannan vecka. I uppdraget som biträdande rektor ingår samverkan med andra myndigheter, vårdnadshavare, andra förvaltningar i Lomma kommun mm. Du har också ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ditt område . Inom samtliga ansvarsområden är det viktigt att du ser ditt ansvarsområde som en del av hela skolan och har ett långsiktigt och prestigelöst förhållningssätt.
8D9E60FC-669B-452F-A8F9-914FA1477143
Sista ansökningsdag: 2023-04-16
Ditt uppdrag är att arbeta med reparations- och underhållsarbete inklusive grönytor på fritidsanläggningar, till exempel idrottsplatser och idrottshallar. Du ska planera och genomföra arbetet tillsammans med övriga medarbetare. Du kommer att ha mycket kontakter med kommunens föreningar. Du kommer att vara med och stötta arrangemang och verksamheter inom kultur och fritid. Tjänsten kan innebära arbete på kvällar och helger.
AD2C056B-79C5-43D1-AFAD-99B8FEC3FDF0
Sista ansökningsdag: 2023-04-16
Vi söker dig som vill vara en del av vår arbetsgrupp på Vega, Orion eller Jonasgården äldreboende där du kommer att arbeta med vårdtagare som har särskilda vård- och omsorgsbehov. Du kommer att ha ett nära samarbete med våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. I rollen som undersköterska ingår, bland annat, att ge brukarna omvårdnad, service, stöd och att genomföra sociala aktiviteter utifrån brukarens individuella behov och önskemål. I ditt arbete ingår även att upprätta genomförandeplaner och arbetet med BPSD.Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. Vi arbetar med kontaktmannaskap och i arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra dokumentation i journalsystem.Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med schemalagd fortbildning
540D111E-CFA7-44E3-99D6-96DA053131F0
Sista ansökningsdag: 2023-04-23
Som undersköterska i vår hemtjänst är ditt uppdrag att ge god omvårdnad. Med ett bra bemötande stöttar du våra äldre till en bra vardag. Vårt arbete bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskningar vilket kräver att du är lyhörd. För att kunna utföra ditt arbete på ett professionellt sätt kommer du att bli delegerad. I arbetet förekommer ett nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
E1F707B8-80BA-4440-8332-6D7FC26A6ABE
Sista ansökningsdag: 2023-04-23
Brinner du för att arbeta, utveckla och utvecklas inom grundsärskolans uppdrag? Vill du ta dig an de möjligheter och utmaningar det innebär att arbeta i en grundsärskola?Då vi endast varit i gång ett läsår får du som medarbetare på Linneaskolan den fantastiska möjligheten att vara med och bygga upp en verksamhet från grunden. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare kommer du att arbeta för att varje elev skall nå så långt som möjligt, och utvecklas optimalt utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta för att ge varje elev det stöd och den hjälp de har behov av och rätt till. Du kommer att vara mentor för elever i klass, som läser ämnesområde, och du ansvarar för planering, genomförande, dokumentation och bedömning. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och ha ett nära samarbete med övriga lärare och assistenter. Du är väl insatt i grundsärskolans styrdokument.Det är viktigt att du kan arbeta både enskilt och i grupp med andra, gäller så väl arbete med elever som med övrig personal. Du kommer att vara en del i samverkan med närliggande skolor och verksamheter på Karstorpsområdet samt med personal från socialförvaltningens enhet för funktionsstöd (LSS) som kommer nyttja lokalerna på kvällar och helger. Vår tanke är Tillsammans i samtid för varje barns framtid- och vi tänker Barnet hela dagen.Eftersom Linneaskolans organisation är under uppbyggnad kan ditt uppdrag utvecklas och förändras allt eftersom.
2A846649-89CA-4AD9-8CB6-C01089A3D746
Tjänst: Kökschef
Sista ansökningsdag: 2023-04-30
Som kökschef leder du det dagliga arbetet i köket samt ansvarar för schemaläggning, vikarieanskaffning och kontakt utåt med våra kunder. Du har även det yttersta ansvaret för beställningar, egenkontroll och den dagliga arbetsmiljön i arbetsgruppen. Lervik lagar mat dagligen till kommunens särskilda boenden och öppna restaurang Havsblick. Det tillagas ca 200 portioner fördelat på ca 17 avdelningar samt är även ett mottagningskök för Lerviks förskola. Köket befinner sig för tillfället på en spännande utvecklingsresa tillsammans med kommunens äldreomsorg där stora satsningar har gjorts för att fördjupa och förbättra samarbetet kring måltiderna. Där kommer du att fylla en viktig roll som länk mellan köket och våra kunder på äldreboende, förskola och restaurang.
8EB55B75-1FD9-4D10-9E67-38525B71160E
Sista ansökningsdag: 2023-04-30
Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli och som vill jobba på korttidsenheten, Jonasgården, Bjärred.I arbetet ingår läkemedelshantering och rehabiliterande insatser efter delegering av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Som undersköterska/vårdbiträde på korttidsenheten ansvarar du för omvårdnad, omsorg och stöd till träning och aktiviteter. Tjänstgöring dag/kväll alternativt natt under perioden 2023-06-15 - 2023-08-31
58E701D8-E11B-4075-BB26-1DAADC6DDAF6
Sista ansökningsdag: 2023-04-30
Vi söker dig som vill arbeta som HSL undersköterska hos oss. Tjänsten kommer att vara placerad i både Lomma och Bjärred hemsjukvård.Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, särskilt boende och korttidsenhet. Du utför uppgifter utifrån delegering av sjuksköterska. Exempel på arbetsuppgifter kan bl. a. vara såromläggning, dialys, sond, provtagning, injektioner och dosettdelning.Du kommer att samarbeta med sjuksköterska, omvårdnadspersonal samt arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.Dokumentation sker i journalsystemet Procapita.
87403E3C-3FE5-4474-B1AD-E55F20C07B00
Sista ansökningsdag: 2023-05-30
Vi erbjuder ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten och bidra med utveckling av multiprofessionella team.Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett arbete präglat av hög kvalitet, arbetsglädje och gott bemötande. Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad. Helgtjänstgöring ingår.Vi söker:- Sjuksköterska/distriktsjuksköterska för dag/kväll tjänstgöring.
B3BAE058-4996-4E46-8931-8DCC0F2C4FF2
Sista ansökningsdag: 2023-05-31
Du kommer ingå i ett Operativt team med enhetschef, äldrepedagog och specialistunderskötekollegor från alla avdelningar.Samverkan med övriga boendenas specialistundersköterskor för att få en samsyn och ett tillsammanskap.Din viktigaste arbetsuppgift blir att utveckla och bidra till en kvalitetssäkring för våra brukare på våra boenden.Du kommer att ansvara för att alla våra brukare är uppdaterade i kvalitetsregistret BPSD och handleda dina kollegor i ett kvalitetshöjande arbetssätt.Du kommer också att vara med och implementera IBIC fullt ut.Du ska planera och utföra vård-och omvårdnad kring brukare, utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i miljön som förbättrar vardagen för brukaren.Du ska även överföra din teoretiska kunskap till praktiskt handlande till förmån för alla omkring brukaren.Du ska arbeta tätt tillsammans med HSL-teamet, där bland annat sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår.Du kommer att ha en handledande roll med mandat och möjlighet att påverka verksamheten.Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt arbete med möjlighet till fortbildning.
6C8E88A9-3BCF-453C-A295-D47A4B25179B
Sista ansökningsdag: 2023-05-31
På en grupp och servicebostad erbjuder vi stöd åt vuxna som har behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Personalen täcker brukarens hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen. Servicebostaden är utformad så att lägenheterna ej är i direktanslutning till gemensamma utrymmen och de boendes behov är mindre än för de som bor i en gruppbostad. På daglig verksamhet ger vi stöd åt vuxna att få en meningsfull sysselsättning, en plats där brukare går för att arbeta. Denna verksamhet är öppen vardagar under dagtid. På korttidstillsyn och korttidsvistelse kommer barn och unga för att få möjlighet till miljöombyte och rekreation och för att ge anhöriga avlastning. Vi har barn och ungdomar som är där på dagtid men även de som sover över. Verksamheten är öppen dag, kväll och natt.
57A8D341-84E7-4237-AB78-DE13B02698B1
Sista ansökningsdag: 2023-05-31
Vill du ha världens viktigaste jobb i sommar i en kommun med närhet till vackra stränder och hav?Just nu söker vi dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande yrke och har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor.Arbetet handlar i stort om att skapa trygghet. Inom äldreomsorgen arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, medicinska arbetsuppgifter, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser kan också förekomma. Arbetsuppgifterna är till största delen lika oavsett om du vill arbeta inom hemtjänst eller särskilt boende. För dig som trivs med att ta mycket eget ansvar och vara mer självständig i ditt arbete passar kanske hemtjänst lite bättre och för dig som vill arbeta i team på en fysisk plats passar kanske ett särskilt boende bäst. Tillsammans gör vi skillnad!
031B9EEE-2F02-4F5A-A1B3-C9DBFF0DD54F
Sista ansökningsdag: 2023-06-30
Som sjuksköterska i Lomma kommuns socialförvaltning erbjuder vid dig ett självständigt arbete med utvecklingsmöjligheter där du får möjlighet att öka din kompetens. Du är samtidigt med och utvecklar en äldrevård vi alla känner stolthet över. Just nu söker vi dig, distriktssköterska/sjuksköterska/Pensionerad sjuksköterska/studerande sjuksköterska som vill komplettera vårt team. Du jobbar som timanställd hos oss inom särskild boende, korttidsenhet och hemsjukvård. Dagtid, kvällstid och natt.För oss är det viktigt med rätt person på rätt plats. Vi söker dig som drivs av utmaningar, inte räds förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten.Du har möjlighet att påverka din tjänstgöringsgrad och helgtjänstgöring ingår.Vi erbjuder dig en trevlig stimulerande arbetsplats med strävan efter hög kvalitet.
DB6D6C4A-422E-4030-9229-1A03F3328945

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: