En ny idrottshall har byggts
i Borgeby.

Byggarbetena startade i årsskiftet 2021/2022.
Idrottshallen invigdes i april 2023.

Idrottshall, Rutsborg

Rutsborgs nya idrottshall

Nu har möjligheterna till både ute- och inomhusidrott vid Rutsborgskolan utökats. En ny, fullskalig idrottshall i måttet 20x40 meter har byggts intill den befintliga idrottshallen vid Rutsborgskolan.

En del av den nya hallen, Rutsborgshallen 2, är specialanpassad för truppgymnastik. I samband med utbyggnaden har vi även renoverat ventilation och belysning i den befintliga hallen och rustat upp miljön runt om hallen. 

Den nya delen är utrustad med solceller på taket.

Utemiljö

Runt Rutsborgshallen har vi anlagt en multiplan med konstgräs, studsmattor, en linbana samt 60-metersbanor och två banor för längdhopp. Den stora kullen bakom idrottshallen har vi behållt, samt försett med en rutschkana. Tanken är att utomhusredskapen ska kunna nyttjas av skolelever på både raster och lektioner, men även av motionärer på övrig tid.

Rutsborgshallen 2 invigdes i mitten av april 2023.

Skiss över området vid Rutsborg.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: