Hundbadplats

Hundar får bada utmed Öresundskusten hela året med undantag av badplatserna med tillhörande bryggor och sandbankar under tiden 1 maj till 31 augusti.

Karta över badplatserna. Karta finns även vid respektive badplats. Restriktioner för hundars vistelse finns också på de strandavsnitt som är naturreservat, skyltning finns utmed stranden.

De rödmarkerade sträckorna i kartan visar de platser där det inte är tillåtet för hundar att vistas eller bada under perioden 1 maj-31 augusti.

På grund av byggnation av nytt erosionsskydd längs med Kustdammarna är det inte möjligt att komma intill stranden vid Fyrkantsdammen. Dock är stranden längs Trekantsdammen åter öppen. Projektet startade i maj och beräknas pågå fram till november 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: 2020-07-31