På kommunens kulturskola
kan barnen få lära sig att spela instrument,
eller dansa, eller göra konst eller spela teater.

Kulturskola

I Kulturskolan ger vi dig från 6 års ålder möjlighet att uppleva dans, teater, rörlig bild, konst och musik tillsammans med våra engagerade pedagoger. Här får du en grundläggande utbildning som du kan ta med dig in i ett livslångt kulturutövande på såväl amatör- som professionell nivå.

Vår verksamhet

Vi erbjuder dig mellan 6 och 19 år undervisning i Kreativ dans, Konst, Musikal, Teater, Stråk-, Blås-, Sträng-, Klaviatur-, Slagverksinstrument samt Sång, Körsång, Musikproduktion och ensembleverksamhet. Dessutom har vi en grundläggande utbildning, Kulturskatten, för dig som är 6-7 år där du får prova på kulturskolans hela kursutbud.
Kulturskolan bidrar även med dansundervisning inom Kulturgarantin i årskurs 3, samt fortbildar kommunens alla förskolelärare inom sång.

Vi börjar höstterminen 2020 torsdagen 27 augusti.

Vi har lediga platser kvar på vår nya kurs i Film, se mer information under "utbud". Det finns även lediga platser i lågstadiekörerna.

Besöksadress

Bjärred

Bjärehovskolan, Lingvägen 17

Lomma

Vinstorpskolan, Vinstorpsvägen 6

Postadress

Kulturskolan
Lomma kommun, Box 94,
237 22 Bjärred

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kit Armini
Senast uppdaterad: 2020-07-24