Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

(Grön prick) Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

(Gul prick) En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

(Röd prick) En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alfredshällskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-14

Avvikelser: Utbildning för rutiner och arbetsmetoder, bristande temp. Frys

Alnarps förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-06-15

Avvikelser: Inga.

Bergagården (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-10-24

Avvikelser: Rutin temperaturkontroll, material i kontakt med livsmedel

Bjärehovskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-12

Avvikelser: Smuts/mögel på dörrkarm frys..

Bjärehovskolans elevcafé (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-25

Avvikelser: Inga.

Brohus förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-11-14

Avvikelser: Inga.

Centralens Café (fritidsklubb, fritidsgård) (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-21

Avvikelser:Inga.

Domedejlas förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-04-12

Avvikelser: Inga

Fladängsskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-04-27

Avvikelser: Inga.

Havsblick (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-10

Avvikelser: Inga

Jonasgården Korttidsboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-10-19

Avvikelser: Upprättande av kylkedjan och uppfyllande av temperatur-

kriterier

Jonasgårdens vårdboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-10-26

Avvikelser: Underhåll av lokal och utrustning, Rengöring.

Karstorpskolan Norra (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-14

Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-11

Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra Café (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-30

Avvikelser: Inga.

Korallens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-11

Avvikelser: Inga

Lerviks förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-19

Avvikelser: Inga.

Linneaskolan(Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-11-28

Avvikelser: Inga

Lomma Montessori (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-09-30

Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.

Lärkans förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-09

Avvikelser: Inga.

Löddesnässkolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-25

Avvikelser: Inga.

Montessori Bjerred Ek Förening (Grön prick)

Senaste inspektion: 2024-02-14

Avvikelser: Mögel list.

Montessori Bjerred Köket (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-13

Avvikelser: Inga.

Montessoriförskolan Gunghästen (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-06-14

Avvikelser: Faroanalys och kritiska styrpunkter.

Orion äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-11-22

Avvikelser: Temperatur ankommande varm mat, öppet fönster kök.

Piläng (fritidsklubb) (Grön prick)

Senaste inspektion: 2016-09-13

Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-04-19

Avvikelser: Bristande underhåll i lokalen.

Pilängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-06-09

Avvikelser: Låg temperatur frys.

Regnbågens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-07

Avvikelser: Ojämn och för varm temperatur frukt-/grönsakskyl

Rutsborgskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2024-02-01

Avvikelser: Inga.

Rutsborgskolans elevcafé (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-09-08

Avvikelser: Inga.

Skeppets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-11

Avvikelser: Inga.

Solrosens förskola i Alnarp (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-11-07

Avvikelser: Rutin skadedjursbekämpning

Slåtterängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-06-15

Avvikelser: Inga.

Smultronställets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-26

Avvikelser: Inga

Strandpaviljongens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2018-08-16

Avvikelser: Inga

Strandskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-04

Avvikelser: Inga

Strandängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-10-04

Avvikelser:Material i kontakt med livsmedel, rengöring lister.

Strandängsgatans äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-24

Avvikelser: Temperaturkontroll samt material i kontakt med livsmedel.

Trollets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-10

Avvikelser: Bristande rengöring i kylen.

Tulpangårdens förskola, gul (Grön prick)

Senaste inspektion: 2024-02-29

Avvikelser: Inga.

Tulpangårdens förskola, röd (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-09-28

Avvikelser: Inga.

Vega äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-10-24

Avvikelser: Rutin temperaturkontroll, rengöring diskmaskiner, skadedjurs-

bekämpning

Vinstorpskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-03-21

Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-04-19

Avvikelser: Inga.

Äpplegårdens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-30

Avvikelser: Bristande underhåll av fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: