Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

(Grön prick) Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

(Gul prick) En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

(Röd prick) En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alfredshällskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-09

Avvikelser: Inga.

Alnarps förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-09-30

Avvikelser: Inga

Bjärehovskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-02-09

Avvikelser: Bristande underhåll av lokal.

Bjärehovskolans elevcafé (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-25

Avvikelser: Inga.

Brohus förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-08

Avvikelser: Inga.

Centralens Café (fritidsklubb, fritidsgård) (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-09-08

Avvikelser: Rengöring.

Domedejlas förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-04-12

Avvikelser: Inga

Fladängsskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-04-27

Avvikelser: Inga.

Havsblick (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-10

Avvikelser: Inga

Jonasgården Korttidsboende (Gul prick)

Senaste inspektion: 2022-03-04

Avvikelser: Kylvaror.

Jonasgårdens vårdboende (Gul prick)

Senaste inspektion: 2022-11-04

Avvikelser: Bristande kunskap och utbildning samt HACCP-baserade förfaranden.

Karstorpskolan Norra (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-14

Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-11

Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra Café (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-05-15

Avvikelser: Inga.

Korallens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-11

Avvikelser: Inga

Lerviks förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-21

Avvikelser: Inga.

Linneaskolan(Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-11-28

Avvikelser: Inga

Lomma Montessori (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-09-30

Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.

Lärkans förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-09

Avvikelser: Inga.

Löddesnässkolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-25

Avvikelser: Inga.

Montessori Bjerred Ek Förening (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-02-22

Avvikelser: Inga.

Montessori Bjerred Köket (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-13

Avvikelser: Inga.

Montessoriförskolan Gunghästen (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-06-14

Avvikelser: Faroanalys och kritiska styrpunkter.

Orion äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-02

Avvikelser: Bristfällig rengöring och temperaturkontroller.

Piläng (fritidsklubb) (Grön prick)

Senaste inspektion: 2016-09-13

Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-04-19

Avvikelser: Bristande underhåll i lokalen.

Pilängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-08-13

Avvikelser: Allmänna krav på livsmedelssäkerhet.

Regnbågens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-09-29

Avvikelser: Inga.

Rutsborgskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-02-28

Avvikelser: Bristande underhåll i lokalen.

Rutsborgskolans elevcafé (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-09-08

Avvikelser: Inga.

Skeppets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-11

Avvikelser: Inga.

Solrosens förskola i Alnarp (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-03-23

Avvikelser: Inga

Slåtterängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-04-20

Avvikelser: Inga.

Smultronställets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-21

Avvikelser: Inga

Strandpaviljongens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2018-08-16

Avvikelser: Inga

Strandskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-04

Avvikelser: Inga

Strandängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-02-01

Avvikelser:Inga

Strandängsgatans äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2022-10-24

Avvikelser: Temperaturkontroll samt material i kontakt med livsmedel.

Trollets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-05-10

Avvikelser: Bristande rengöring i kylen.

Tulpangårdens förskola, gul (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-02-23

Avvikelser: Inga.

Tulpangårdens förskola, röd (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-04-18

Avvikelser: Inga.

Vega äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-20

Avvikelser: Inga.

Vinstorpskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-03-21

Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-04-19

Avvikelser: Inga.

Äpplegårdens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2023-03-30

Avvikelser: Bristande underhåll av fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: