Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

(Grön prick) Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

(Gul prick) En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

(Röd prick) En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alfredshällskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-05-28

Avvikelser: Inga

Alnarps förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-09-30

Avvikelser: Inga

Bjärehovskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-09-17

Avvikelser: Underhåll av lokal.

Bjärehovskolans elevcafé (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-09-17

Avvikelser: Inga.

Brohus förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-09-07

Avvikelser: Inga.

Centralens Café (fritidsklubb, fritidsgård) (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-09-02

Avvikelser: Inga.

Domedejlas förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-10-07

Avvikelser: Inga

Fladängsskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-28

Avvikelser: Inga.

Havsblick (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-10

Avvikelser: Inga

Jonasgården Korttidsboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-09

Avvikelser: kylvaror

Jonasgårdens vårdboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-03

Avvikelser: Personlig hygien, utbildning, temperaturkontrolleroch HACCP-baserade förfaranden

Karstorpskolan Norra (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-09-08

Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-05-15

Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra Café (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-05-15

Avvikelser: Inga.

Korallens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-06-04

Avvikelser: Inga

Lerviks förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-21

Avvikelser: Inga.

Lomma Montessori (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-09-30

Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.

Lärkans förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-05-28

Avvikelser: Inga.

Löddesnässkolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-05-18

Avvikelser: Inga

Montessori Bjerred Ek Förening (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-10-19

Avvikelser: Inga.

Montessoriförskolan Gunghästen (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-04-20

Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden.

Närståendestödet Treklövern (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-05-19

Avvikelser: Inga

Orion äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-20

Avvikelser: Inga.

Piläng (fritidsklubb) (Grön prick)

Senaste inspektion: 2016-09-13

Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-02-28

Avvikelser: Inga.

Pilängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2019-08-13

Avvikelser: Allmänna krav på livsmedelssäkerhet.

Regnbågens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-29

Avvikelser: Inga.

Rutsborgskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-05-11

Avvikelser: Underhåll av lokal (golv).

Rutsborgskolans elevcafé (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-05-06

Avvikelser: Inga.

Skeppets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-26

Avvikelser: Inga.

Solrosens förskola i Alnarp (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-08-31

Avvikelser: Inga

Slåtterängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-10

Avvikelser: Inga.

Smultronställets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-04-20

Avvikelser: Underhåll av lokal och utrustning.

Strandpaviljongens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2018-08-16

Avvikelser: Inga

Strandskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-05-20

Avvikelser: Inga

Strandängens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-10-15

Avvikelser: Inga.

Strandängsgatans äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2020-12-08

Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier, material i kontakt med livsmedel.

Trollets förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-09-01

Avvikelser: Inga.

Tulpangårdens förskola, gul (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-05-14

Avvikelser: Inga

Tulpangårdens förskola, röd (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-05-25

Avvikelser: Inga

Vega äldreboende (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-04-20

Avvikelser: Inga.

Vinstorpskolan (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-03-21

Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2017-04-19

Avvikelser: Inga.

Äpplegårdens förskola (Grön prick)

Senaste inspektion: 2021-06-09

Avvikelser: Undvikande underhåll och hygien före, under och efter processen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: