Ditt barn får lunch i skolan.
Den ska vara rik på näring
och täcka en tredjedel
av dagens näringsbehov.

Mat i skola

Äggsallad

Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning.

Näringsriktiga skolmåltider

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Näringsriktig och kostnadsfri mat i grundskola ger barnen ork och goda förutsättningar att leka och lära. Vi arbetar medvetet utifrån Livsmedelsverkets riktlinjer. Det innebär att:

  • Maten som serveras ska vara god, säker och näringsriktig.
  • Måltiderna ska vara trivsamma och ge barnen en positiv upplevelse.
  • Landets egen matkultur ska bevaras, men man ska även lära känna andra länders matkulturer.
  • Måltiden är skapad och distribuerad med hänsyn till vår miljö.
  • Tillsammans ger det hållbar utveckling, goda matvanor och leder till bra hälsa.

Tänk på

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter i grundskolorna i Lomma kommun. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

Alfredshällskolan, tel 040-641 17 02

Bjärehovskolan, tel 040-641 17 80

Fladängskolan, tel 040- 641 19 19

Karstorpskolan Norra, 040-641 13 46

Karstorpskolan Södra,  tel 040-641 13 34

Löddesnässkolan, tel 040-641 17 19

Pilängskolan, tel 040-641 18 74

Rutsborgskolan, tel 040-641 17 40

Strandskolan,  tel 0733-41 12 27

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Elin Rigo
Senast uppdaterad: