Alla barn i Sverige måste gå i grundskolan.
Grundskolan har 9 årskurser.
De flesta börjar i grundskolan året man fyller 7 år.

I Lomma kommun kan du önska
i vilken skola ditt barn ska gå.
Om det finns plats får ditt barn gå
på den skola som ni har önskat.

I Lomma finns också friskolor.
En friskola är en skola som
kommunen inte har ansvar för.

Alla kan välja om de vill gå
i en av kommunens skolor eller i en friskola.

Grundskola

Elever läser skolböcker

Vi som arbetar i och med skolan vill åstadkomma mycket, tillsammans med ditt barn och dig som förälder.

Förskoleklass

Alla barn som har fyllt eller ska fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. Verksamheten är avgiftsfri.

Grundskola

De flesta barn börjar första klass vid sju års ålder och fortsätter sedan sin skolgång fram till årskurs nio innan det blir dags för gymnasieval. Den kommunala grundskolan är avgiftsfri.

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Fritidsklubbarna riktar sig till elever i årskurs 4-6. På fritidsklubben formas meningsfull fritid utifrån barnens behov och intresse. 

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Susanne Haglind
Senast uppdaterad: