Psykolog

blå droppar

Vi psykologer är en del av den Centrala barn- och elevhälsan och arbetar på uppdrag från rektor på förskolor och skolor i kommunen. Vi utgår från våra lokaler på Vinstorpskolan i Lomma. Vi erbjuder förskolor och skolor psykologisk kompetens.

Våra insatser är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Vårt mål är att stärka skolornas och pedagogernas kompetens att möta alla barn och elever, utifrån deras unika behov och förutsättningar.

För att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential avseende inlärning, psykisk och social hälsa, erbjuder vi:

  • Konsultation, handledning och utbildning till pedagoger i förskola/skola. Det kan röra sig om olika svårigheter inom exempelvis inlärning, beteende, känsloreglering, social interaktion, kommunikation och olika funktionsvariationer.
  • Utredning och bedömning av barn och elevers förmågor, behov, förutsättningar och fungerande. Utredningen/bedömningen resulterar i förslag på åtgärder i förskole- och skolmiljön. I samråd med vårdnadshavarna kan vi remittera till relevant vårdgivare för ytterligare stöd.

Vi arbetar också med olika utvecklingsfrågor inom förskola och skola tillsammans med andra för att skapa en bättre, mer hållbar förskola och skola dit våra elever vill gå och känna sig trygga och lära sig för livet.

Vi har journalplikt och sekretess.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: