Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alla barn i Sverige måste gå i grundskolan.
Grundskolan har 9 årskurser.
De flesta börjar i grundskolan året man fyller 7 år.

I Lomma kommun kan du önska
i vilken skola ditt barn ska gå.
Om det finns plats får ditt barn gå
på den skola som ni har önskat.

I Lomma finns också friskolor.
En friskola är en skola som
kommunen inte har ansvar för.

Alla kan välja om de vill gå
i en av kommunens skolor eller i en friskola.

Grundskola

Löddesnässkolan

Vi erbjuder alla elever en bra grundskola, oftast med kort avstånd från ert hem. Våra pedagoger hjälper ditt barn att utvecklas och få med sig de kunskaper som behövs inför gymnasieskolan. Vi som arbetar i och med skolan vill åstadkomma mycket, tillsammans med ditt barn och dig som förälder.

Förskoleklass

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Verksamheten är avgiftsfri.

Grundskola

De flesta barn börjar första klass vid sju års ålder och fortsätter sedan sin skolgång fram till årskurs nio innan det blir dags för gymnasieval. Den kommunala grundskolan är avgiftsfri.

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidsklubbarna riktar sig till elever i årskurs 4-6. På fritidsklubben formas meningsfull fritid utifrån barnens behov och intresse. 

Kontaktuppgifter

Marie-Christine Cronholm

Förvaltningschef

Sidansvarig: Marie-Christine Cronholm
Senast uppdaterad: 2017-04-21