Trollets förskola

Välkommen! I Bjärreds hjärta ligger Trollets förskola. Förskolan präglas av ett lustfyllt arbetssätt som ser till varje enskilt barns behov och en tro på det kompetenta barnet.

Vår verksamhetsidé

Hållbar utveckling är den röda tråden och vårt fokusområde. Områden vi fokuserat på gemensamt är djur och natur, konsumtion och resurser samt stad och samhälle.

Vi utgår från barnens frågor, förmågor, intresse och lust och låter verksamheten vara lärorik men också rolig. Vår utgångspunkt är att vi utforskar och lär tillsammans.

Vi är särskilt stolta över att kunna erbjuda en uteavdelning, Utetrollen, där all verksamhet bedrivs utomhus i vår lilla skogsdunge, nära intill förskolans vanliga gård. Här utgår undervisningen oftast från det naturen erbjuder genom att följa naturens och årstidernas skiftningar. Här går barn i åldern 3-5 år.

Förskolan har sedan 2016 Grön Flagg vilket innebär att förskolans arbete kring hållbar utveckling granskas och certifieras genom Håll Sverige Rent.

Förskolan och vår omgivning

Trollets förskola består av sju avdelningar, fyra avdelningar för yngre barn och tre för de lite äldre barnen. Vår förskola har en stor gård fördelat på båda sidor av huset, med varierad och inbjudande miljö. Här är finns många inbjudande mötesplatser för alla åldrar med möjlighet att även leka och utforska i buskar och snår.

Adress

Nordmannavägen 27, 237 57 Bjärred

Kontaktuppgifter

Linda Kronwall

Biträdande rektor

0733-41 15 70

Gabrielle Vestlund

Skoladministratör

0733-41 16 81

Trollungarna

0730-32 86 39

Charmtrollen

0733-41 16 39

Mumintrollen

0730-45 39 74

Skogstrollen

0730-43 32 04

Rumpnissarna

0730-46 89 79

Mystrollen

0730-46 38 13

Utetrollen

0733-41 16 18

Sidansvarig: Ingela Flotow

Senast uppdaterad: