Höje å och Habo dammar

Höje ås fiskevårdsområde sträcker sig från Alberta kvarn i Staffanstorps kommun till kusten i Lomma kommun.

Höje Å och Habo dammar markerade på satellitbild

Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort, varav en sträcka ligger i Lomma kommun. Denna sträcka börjar vid järnvägsbron nordväst om Habo gård, Lomma, och går ned till kusten. Det är dock fiskeförbud i Önnerupsbäcken, vattendraget vid golfbanan i Lomma kommun. Fiskeförbudet gäller även en kort sträcka i Höje å vid Lomma kyrka.

Observera dock att det är förbjudet att fiska i åmynningen under 15 september – 30 april.

För övrig info och sträckor, se Höje å fiskevårdsområde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskekortet gäller för samtliga delsträckor i Höje å. Giltigt fiskekort krävs för alla över 12 år men för ungdomar upp till 15 år är fiskekortet gratis. Fiskekortet berättigar till fiske med ett handredskap. Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.

Fiskekortet skall bäras synligt och uppvisas på begäran av tillsynsmän. Tillsynsmän äger även rätt att avvisa person som inte följer reglerna och/eller uppträder störande för omgivningen och/eller miljön. Ett fiskekort till Höje ås fiskevårdsområde kostar 50 kr per dygn. Ett årskort kostar 400 kr.

Här kan du köpa fiskekort

Utlekt öring eller lax skall återutsättas på ett sådant sätt att fisken överlever. Färgad lekfisk och felkrokad laxartad fisk skall också återutsättas. Fiske efter lax och/eller öring i Höje å är förbjudet 1 oktober – 31 december. Övrig tid får max två laxartade fiskar fångas per fiskekort och dag. Minimått för lax är 60 cm och för öring 50 cm. Karp skall återutsättas.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: