Låt det grönska, men
inte utanför din tomt!

Det är du som fastighetsägare
som har ansvar för att det inte
sticker ut växtlighet utanför din
tomt.

Träd och häckar vid tomtgräns

Låt det grönska, men inte utanför din tomt. Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att det inte sticker ut växtlighet utanför din tomt.

Växtlighet som sticker ut kan skapa problem för andra. Trafiksäkerheten försämras i korsningar och längs gång- och cykelbanor. Dessutom kan det ställa till problem vid snöröjning, gatusopning eller annat underhåll som kommunen gör intill fastighetsgränser.

Lomma kommuns lokala ordningsföreskrifter samt Lomma kommuns föreskrifter om åläggande av gångbanerenhållning föreskriver följande:

  • Om du har träd intill gång- och cykelbana måste du ta bort alla utstickande grenar upp till 2,5 meters höjd.
  • Över körbana ska grenar tas bort upp till 4,6 meters höjd.
  • Skyltar och belysning ska hållas fria från skymmande växtlighet.
  • Du ska ta bort ogräs och skräp från gångbanan.
  • Har du asfalterad eller plattbelagd gångbana ska du även sopa bort grus och sand.

Den som vill veta mer kan läsa jordabalken 3 kap 2 § eller plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

Avstånd vid gång- och cykelbana samt maximal höjd vid korsning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: 2020-07-20