Stöd för nyanlända

En vänlig handskakning

Här hittar du information om hur Lomma kommun arbetar med bosättning av nyanlända och mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Arbete, studier och sysselsättning för nyanlända vuxna

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas etablering, det vill säga inträde på arbetsmarknaden samt försörjning. Kommunen ansvarar för bostad, att erbjuda studier i svenska språket och samhällsinformation samt att organisera barnens skolstart.

Det finns idag stöd för de familjer/vuxna som kommer till Lomma kommun i form av boendestöd, en resurs som arbetar stödjande och informativt med att integrera våra nya kommuninvånare. Kommunen arrangerar också språkcaféerna och hjälper till att matcha nyanlända personer med kommuninvånare som vill vara vänfamilj.

Skola och barnomsorg för nyanlända barn

Bjärehovskolan, Karstorpskolan Norra och Karstorpskolan Södra är idag de skolor som tar emot nyanlända elever som kommer till kommunen. Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens star det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i landet.

Etablering

Lomma kommuns arbete handlar om att den enskilde ska förstå och efterleva samhälls- och rättssystem, är självförsörjande gällande bostad och ekonomi samt förstår övriga samhällsstrukturer. Etableringshandledarna i kommunen utför detta arbete i form av praktiskt stöd de första månaderna som nyinflyttad i kommunen.

Integration

Lomma kommuns integrationsarbete handlar om att den enskilde ska bli en del i samhället genom att förstå och delta i sociala koder, sociala sammanhang, kultur och normer. Detta sker bland annat genom insatser såsom Språkcafé, Vänfamiljer, Ungdomscoach, Mentorsprogrammet och projektet ”Etablering genom sysselsättning”. Här är också din insats som kommuninvånare viktig. Du kan exempelvis följa med på våra språkcaféer och träffa någon från ett annat land, eller var en vänfamilj för någon. 

Följ med på kommunens språkcafé och ta reda på det! Våra nyanlända har frågor om det svenska samhället och behöver hjälp att träna det svenska språket.

Språkcafé

Du kan också läsa mer om en vänfamilj och en nyanländ familj.

Vad kan och vill du göra?

  • Vi söker bostäder åt våra nyanlända. Har du ett rum/hus/fastighet att hyra ut?
  • Vi söker vänfamiljer åt våra nyanlända.
  • Vi söker fortfarande familjehem till våra ensamkommande barn och unga. Är du/ni intresserade?

Stöd till barn och ungdom

Ring till Kontaktcenter, 040-641 10 00, för att få veta mer om ovanstående och för att kopplas ihop med rätt tjänsteman. Tack!

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: