Tillsammans med Region Skåne
och Trafikverket
förbättrar vi cykelvägar
i kommunen.

Vi kallar det för Supercykelvägar.
Supercykelvägar kommer kännas igen
med hjälp av gula skyltar.

 Nu förbereder vi för nya supercykelvägar!

Ung kvinna i cykelhjälm låser upp sin cykel

Hälften av alla skåningar kan cykla till jobbet på mindre än en halvtimme – men idag är det mindre än 10 % som gör det. I samarbete med Region Skåne och Trafikverket förbereder vi därför supercykelvägar på flera håll i kommunen. På så sätt förbättrar vi förutsättningarna för hållbart resande, både inom kommunen och till närliggande orter.

Vad är en supercykelväg?

En supercykelväg är helt enkelt en riktigt bra cykelväg som gör det lättare för dig att ta dig dit du vill på ett säkert och smidigt sätt, i ditt eget tempo. På en supercykelväg kan du förvänta dig en resa med färre avbrott och inbromsningar, på välskötta och belysta vägar.

Du som cyklist kommer lätt kunna hitta och känna igen supercykelvägarna med hjälp av gula trafikskyltar.

Hur blir en cykelväg super?

En cykelväg kan klassas som supercykelväg om den når upp till en viss standard. Detta baseras på tillgänglighet, framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och trygghet.

I detta skede pågår ett arbete med att se över kommunens cykelvägar för att identifiera vilka åtgärder som behövs för att nå standarden för en supercykelväg. Nästa steg blir sedan att utföra förbättringar, exempelvis att lägga ny asfalt, förbättra belysning eller bygga om vissa korsningar för att ge cyklister företräde.

När vi har gjort förbättringarna blir cykelvägen en supercykelväg och får därmed nya gula skyltar.

Pågående arbeten:

Just nu pågår arbeten för att stärka stråket mellan Lomma och Lund. Vi har byggt två säkra cykelöverfarter i höjd med Lidl i Lomma. På den västra sidan av Malmövägen har vi även installerat en cykelbarometer.

Innan sträckan mellan Lomma och Lund kan invigas ska vi även skylta upp etappen med gula skyltar som signalerar att sträckan är ett supercykelstråk.

Det finns även planer på att möjliggöra en säker passage förbi Malmövägen och på så vis öka säkerheten för cyklister. Trafikverket ansvarar för detta arbete. Det finns ingen bestämd tidsplan i dagsläget.

På sträckan mellan Lomma och Malmö är Lomma kommun klar med de insatser som behövde göras på den mark som vi har rådighet över. Bland annat har vi asfalterat en fil i gaststenen på Strandsvägen och byggt en cykelöverfart vid nedfarten till Öresundsparken.

Från Öredunsparken och söderut mot Malmö har Trafikverket ansvar för cykelbanan och dess vidare utveckling.

Innan sträckan mellan Lomma och Malmö kan invigas vill vi säkerställa att hela etappen håller samma standard och skyltar ska monteras för att signalera att sträckan är ett supercykelstråk.

Kampanjbild för Supercykelvägar, Region Skåne

Cykelpendla och upplev fördelarna

Om du har mindre än en halvtimme till jobbet, sparar du faktiskt ofta tid genom att välja cykeln framför bilen eller bussen. Både miljön och plånboken tackar dig – motion och välmående får du på köpet.

Läs mer om supercykelvägar på Region Skånes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: