Belysning

Effektbelysning i tunnel

Effektbelysning, nya gång- och cykelpassagen, Lomma station.

Under dygnets mörka timmar lyser nästan 7 000 belysningspunkter upp kommunens gator, gång- och cykelvägar samt parker. Belysningen ska bidra till ökad trygghet på allmänna platser, skapa stämning och en bra trafikmiljö.

I arbetet med den offentliga belysningen prioriterar samhällsbyggnadsförvaltningen att öka tryggheten genom belysning och att minska energianvändningen. Majoriteten av kommunens belysning utgörs av LED-belysning, med det förekommer även bland annat högtrycksnatrium och metallhalogen.

Underhåll och drift

Vattenfall är vår upphandlade entreprenör för drift och underhåll av den offentliga belysningen i Lomma kommun.

Två gånger om året genomförs inspektioner av hela belysningsanläggningen. Vid inspektionen tänder man upp delar av anläggningen under dagtid för att kontrollera lamporna och byta ut eventuellt trasiga lampor, driftdon eller armaturer.

Träd och annan växtlighet som skymmer belysningen eller utgör hinder för entreprenörerna ska klippas. Varje fastighetsägare har ansvar att röja för att släppa fram ljuset till gång- och cykelbanor eller vägar. Kommunen ansvarar för växtligheten på offentlig mark.

Energieffektivisering

Målet är att förbruka så lite energi som möjligt, utan att trygghet och säkerhet ska drabbas. All el till kommunens belysningsanläggning är miljömärkt.

Vi har under de senaste åren successivt bytt ut armaturer till LED. Sedan 2019 har cirka 5000 armaturer bytts ut, vilket medför en stor energieffektivisering.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: