Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Belysning

Effektbelysning, nya gång- och cykelpassagen, Lomma station.

Under dygnets mörka timmar lyser kommunens nästan 7 000 belysningspunkter upp kommunens gator, gång- och cykelvägar samt parker. Belysningen ska bidra till ökad trygghet på allmänna platser, skapa stämning och en bra trafikmiljö.

I arbetet med den offentliga belysningen prioriterar samhällsbyggnadsförvaltningen att öka tryggheten genom belysning och att minska energianvändningen.

Majoriteten av kommunens belysning utgörs av högtrycksnatrium, men det förekommer även bland annat metallhalogen och LED-belysning.

Underhåll och drift

Entreprenör för drift och underhåll av kommunens belysningsanläggning är Kraftringen Service AB.

Två gånger om året genomförs inspektioner av hela belysningsanläggningen. Vid inspektionen tänder man upp delar av anläggningen under dagtid för att kontrollera lamporna och byta ut eventuellt trasiga lampor, driftdon eller armaturer.

Varje år genomförs seriebyten där delar av anläggningens lampor byts ut. Ungefär 1 500 lampor byts ut vid ett seriebyte. Seriebyten baseras på lampornas beräknade livslängd, vilken är ca 16 000 timmar.

Träd och annan växtlighet som skymmer belysningen eller utgör hinder för entreprenörerna ska klippas. Varje fastighetsägare har ansvar att röja för att släppa fram ljuset till gång- och cykelbanor eller vägar. Kommunen ansvarar för växtligheten på offentlig mark.

Energieffektivisering

Målet är att förbruka så lite energi som möjligt, utan att trygghet och säkerhet ska drabbas. All el till kommunens belysningsanläggning är miljömärkt. Enligt direktiv från EU ska kvicksilverlampor fasas ut efter år 2015. Lomma kommun ligger i framkant gällande urfasningen av kvicksilverlampor men det finns enstaka lampor kvar. Kvicksilverlamporna byts ut till energisnålare högtrycksnatrium, metallhalogen eller LED.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Karolina Jensen
Senast uppdaterad: 2018-04-13